Демографічний вибух і демографічна політика в Індії

Облік населення в Індії налагоджений дуже добре. Перший перепис в Індії відбувся ще в роки британського панування – в 1872 році, другий – в 1881 році, і з тих пір і в колоніальній, і в незалежній Індії він проводиться регулярно через кожні 10 років.

Усього таких переписів було 15, останній – в 2011 році. Матеріали цих переписів містять необхідні відомості про динаміку населення країни.

Дані приросту населення дозволяють зробити цікаві висновки і нескладні розрахунки. Вони показують, що в першій половині 20-го століття населення країни зросло приблизно в 1,5 рази. І абсолютне, і відносне його зростання за окремі десятиліття було досить значним, але все ж у першому випадку не перевищувало 4,5 млн осіб, а в другому – 1,5% на рік.

Більш того, в 1911-1921 роках відзначався і абсолютний і відносний спад населення, що стала наслідком Першої світової війни, а також епідемій:

 • чуми;
 • холери;
 • віспи.

У другій половині 20-го століття зростання населення значно прискорилося. Індія вступила в другу фазу демографічного переходу, яка означала початок демографічного вибуху.

населення індії

Механізм цього вибуху був таким же, як в інших країнах, які розвиваються. З одного боку, завдяки поширенню досить простих і недорогих засобів масової вакцинації, застосування антибіотиків для боротьби з інфекційними та паразитарними захворюваннями відбулося різке скорочення показника смертності: з 27,4 млн. в 1951 році до 8 млн. в 2001 році.

За цей же період часу середня очікувана тривалість життя для обох статей зросла з 32 до 63 років.

З іншого боку, показники народжуваності, хоча і знизилися з 43 до 24 млн, все ж залишаються ще досить високими, оскільки перевищують середньоутворюючий рівень. У результаті показник природного приросту, як неважко підрахувати, навіть зріс.

Можна додати, що по відношенню до Індії абсолютні цифри вражають ще більше, ніж відносні. Статистика свідчить про те, що в 1970-1980-і роках щорічний абсолютний приріст населення в країні досягав 14-16 млн чоловік.

Це означає, що за кожну добу він зростав на 46-47 тис. осіб, а за кожну годину – приблизно на 1,9 тис. осіб.

У травні 2000 року тут урочисто відзначили знаменну подію – народження мільярдного громадянина Індії; ним виявилася дівчинка, яку назвали Аста, що мовою хінді означає «віра».

Таким чином, Індія стала другою, після Китаю, країною в світі, яка переступила рубіж в 1 млрд. жителів. У даному випадку доречно привести слова відомого географа-індолога Г. В. Сдасюк про те, що можна говорити про появу у другій половині 20-го століття спочатку «другої», а потім і «третьої» Індії.

Вище вже йшлося про те, що демографічний вибух гальмує соціально-економічний розвиток країн:

 • Азії;
 • Африки;
 • Латинської Америки.

Але в Індії його абсолютні масштаби виявилися такими, які зробили подібне гальмування особливо відчутним. Досить сказати, що середня щільність населення країни за другу половину 20-го століття зросла з 110 до 324 осіб на 1 км2, а це, відповідно, збільшило і так зване демографічне навантаження на оброблювані землі.

Не можна забувати і про те, що половину населення країни складають діти та молодь до 18 років, і в міру їх дорослішання держава повинна була б щотижня будувати 10 тис. нових будинків і створювати 100 тис. робочих місць, а це практично неможливо.

Індія не в змозі також щорічно будувати 130 тис. нових шкіл і готувати 400 тис. вчителів. І це не кажучи вже про таку надпроблему, як забезпечення швидко зростаючого населення продовольством.

Проте статистика говорить про те, що пік демографічного вибуху Індія вже пройшла.

Хоча абсолютний приріст населення за десятиліття з 1981 по 1991 і з 1991 по 2001 року залишався ще на рівні 160-180 млн чоловік (що порівнянно з усім населенням Бразилії!), середньорічний приріст почав поступово зменшуватися.

Те ж відноситься і до важливого коефіцієнту фертильності (показує кількість дітей, які припадають на одну жінку в дітородному віці), який в 2000 році склав 3,1 (в 1950 році 6,0).

На початку 21-го століття ці показники продовжували знижуватися. Подібні зміни пояснюються, певною мірою, здійсненням державної демографічної політики.

Характеристиці демографічної політики Індії присвячено дуже багато літератури, і це цілком зрозуміло, оскільки саме вона стала першою з країн, які розвиваються, яка приступила до здійснення національної програми планування сім’ї в якості офіційної державної політики.

Це сталося ще в 1951 році, коли почалося виконання першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства країни. Важливо підкреслити, що з самого початку програма сімейного планування аж ніяк не зводилася тільки до обмеження народжуваності, а мала головною метою зміцнення за допомогою подібних заходів добробуту сім’ї як основного осередку суспільства.

Політика планування сім’ї в Індії передбачає самі різні пропагандистські, медичні, адміністративно-правові та інші заходи. По всій країні створені тисячі центрів сімейного планування, які займаються переважно його координаційно-адміністративними та біомедичними аспектами.

Вони, зокрема, дбають про:

 • поширення нових методів контрацепції;
 • застосування внутрішньоматкових протизаплідних засобів;
 • роблять нескладні операції по стерилізації;
 • забезпечують, навіть, відповідну грошову винагороду.

Ця політика не залишалася незмінною. Вона поступово вдосконалювалася, що аж ніяк не виключало використання того методу, який зазвичай називають методом проб і помилок.

Спочатку демографічна політика ставила завдання переходу від традиційної багатодітної до двох-трьохдітної родини. Вона проводилася під гаслами:

 • «Дві чи три дитини – досить!»;
 • «Погодинно заводь другу дитину, а після третьої – зупинись!»;
 • «Мала родина – щаслива сім’я!» і т. д.

При цьому засоби контролю за народжуваністю залишалися традиційними і полягали або в стерилізації, або в попередженні вагітності. Стерилізація, хоча і не була примусовою, але активно заохочувалася владою: чоловік, який погодився на неї міг отримати грошову премію або… транзисторний радіоприймач.

У квітні 1976 році в країні була прийнята нова, набагато жорсткіша програма планування сім’ї, в якій основна роль відводилася вже примусовій стерилізації чоловіків (а чисельність їх в Індії набагато більша, ніж чисельність жінок).

За висловом тодішнього прем’єр-міністра Індії Індіри Ганді, «деякими привілеями особистості можна знехтувати в ім’я людських прав нації: права на життя, права на прогрес».

Тоді стерилізації піддалися чоловіки, які мали двох і більше дітей. У 1978 році уряд зробив спробу юридично збільшити вік вступу в шлюб. У 1950-их роках середній вік вступу в шлюб для чоловіків становив 22 роки, а для жінок 15 років, але вже в 1960-і роки він був підвищений відповідно до 23 і 17 років, а в 1978 році для жінок – до 18 років.

Після того як перепис населення 1981 року показав більший приріст населення, ніж це очікувалося, активність програм планування сім’ї зросла.

У 1986 році урядом Індії була розроблена нова програма скорочення зростання населення, яка передбачала охоплення різними засобами контрацепції до 60% подружніх пар.

З досвіду Китаю були створені 2 млн. жіночих добровольчих бригад, кожна з яких повинна була «взяти шефство» над 60 подружніми парами.

Була встановлена більш жорстка норма – дві дитини на сім’ю.

Відповідно змінилися і демографічні гасла:

 • «Майте лише двох дітей – першого і останнього»;
 • «Дві дитини – досить!» і т. д.

У середині 1990-х років, відповідно до рекомендацій Конференції ООН з народонаселення в Каїрі (1994), програми планування сім’ї в Індії піддалися новим змінам.

Уряд вирішив відмовитися від загальнонаціональних орієнтирів і завдань у цій області, підсумки таких програм перестали публікувати. Акцент був зроблений на зміцнення здоров’я жінок в репродуктивному віці, а також на зниження малюкової та дитячої смертності.

Жінкам було надано право самим вирішувати, який метод контрацепції вони вибирають.

Наприкінці 1990-х років частина жінок, які застосовували контрацептивні препарати, перевищила вже 40%.

Але у 2000 році була підготовлена нова Національна програма демографічної політики, основна мета якої полягає в досягненні до 2010 року рівня фертильності, відповідного до простого відтворення населення, а до 2045 року – стабілізації його чисельності.

Головна відмінність цієї програми від попередніх полягає в її акценті на пропаганду поліпшення якості життя в результаті скорочення розмірів сім’ї.

Посилання на основну публікацію