Демографічний перехід

Зниження кількості померлих і народжених, що приводить до простого заміщення поколінь називається демографічним переходом.

Повний процес переходу характеризується проходженням чотирьох етапів:

На першому етапі відбувається зниження народжуваності і смертності, результат – високий рівень приросту. Цей етап пройшли всі країни з розвиненою промисловістю в першій половині 20 століття.

Другий відрізняється уповільненням темпів смертності та зменшенням кількості народжених, причому народжуваність нижче смертності, відбувається старіння жителів, сповільнюється природний приріст.

На третьому етапі коефіцієнт смертності збільшується, народжуваність зменшується. Але іноді народжуваність трохи вище рівня смертності. Спостерігається просте відтворення і часткове збільшення чисельності.

Четвертий етап, збільшення смертності, причому коефіцієнт смертності і народжуваності рівні. Це явище і є демографічний перехід.

У сучасному світі країни, що розвиваються знаходяться на другому і третьому етапах переходу. А в розвинених країнах настав процес стабілізації чисельності населення, в деяких спостерігається негативний природний приріст.

Населення Китаю на 2016 рік налічує 1,374 млрд. Чоловік. Китай ставився до країн з другим типом відтворення. Для зменшення зростання чисельності населення, в Китаї була введена жорстка демографічна політика, наслідком обмеження народжуваності, став перехід країни до першого типу відтворення. Тепер в Китаї просте відтворення населення.

За кількістю жителів Індія на другому місці (1,283 млрд.). В Індії була введена програма планування сім’ї, яка напряму на зменшення кількості дітей в сім’ї, але істотних результатів це не дало. Національні традиції виявилися сильнішими. У цій країні шлюби укладаються дуже рано.

США колись займала одне з перших місць по приросту населення. Тепер вона знаходитися на третьому етапі демографічного переходу. Щорічний приріст населення становить 2, 5 млн. Чоловік. Слід зазначити, що близько половини приросту дає імміграція. На 2016 рік США налічують 322,6 млн. Чоловік.

Країни Європи відносяться в основному до країн з першим типом відтворення. У 15 країнах Зарубіжної Європі відзначається негативний природний приріст, старіння населення. Навіть проведення демографічної політики для збільшення народжуваності, не дало результатів. Кількість корінного населення падає. Зате в Європу рушили емігранти з Азіатських країн в пошуках роботи, так звані «гастарбайтери».

Посилання на основну публікацію