Демографічні проблеми. Демографічна політика

1. Розкрийте зміст понять «демографічний вибух», «демографічна політика». Наведіть приклади демографічної політики у високорозвинених країнах і країнах.

Демографічний вибух – результат різкого зниження смертності у всіх вікових групах, і особливо в дитячому віці.

Демографічна політика – ціла система заходів (економічних, адміністративних, пропагандистських), за допомогою яких держава впливає на природний рух населення, і в першу чергу на народжуваність.

2. Які основні причини і результати виникнення демографічної проблеми?

Причини – перевищення смертності над народжуваністю в розвинених країнах, бурхливе зростання населення в країнах, що розвиваються, швидке зростання міського населення, демографічний вибух, нерівномірний приріст населення.

Результати – харчова, енергетична, сировинна проблеми. Велика кількість населення країн перебуває за межею бідності.

3. Поясніть, чим небезпечний для населення «захований голод». Чому не всі країни можуть вирішити цю проблему?

Захований голод – при досить великому кількісному обсязі споживаних продуктів в харчовому раціоні населення не вистачає життєво важливих речовин, частіше білків тваринного походження. Такий голод небезпечний розвитком захворювань і відхилень у розвитку дітей. Країни, що розвиваються з великою кількістю населення не в силах забезпечити всіх людей повноцінним харчуванням. Велика частина населення харчуються власне вирощеної рослинною їжею.

4. * У країні А з населенням 20 млн. Чоловік протягом року народилося 660 тис., А померло 200 тис. Осіб, виїхало з країни 30 тис. Осіб, прибуло в країну 15 тис. Чоловік. Які в країні були: природний приріст населення, загальний приріст населення? Що можна сказати про рівень економічного розвитку країни?

Природний приріст населення – 660 тис. Чоловік.

Загальний приріст населення – 445 тис. Чоловік.

Найімовірніше це країна, що розвивається, оскільки народжуваність значно перевищує смертність, а кількість вибулих перевищує чисельність в’їхали в країну людей.

Посилання на основну публікацію