Цікаві питання з географії

1. На дні якогось океану живе людство?

Тетіс

2. Поясніть, що означає вислів: «Тропосфера – фабрика погоди і клімату».

Справа в тому, що утворення хмар, перенесення повітряних мас і всі інші кліматичні процеси відбуваються в нижньому шарі атмосфери – тропосфері.

3. До яких широт відноситься наступне опис погоди?

Сонце стоїть високо над горизонтом. Сутра сонячно і спекотно. Посилюється випаровування вологи. Стає задушливо. Утворюються великі купчасті хмари. Їх них опівдні випадаю зливові опади. Потім стає ясно і тихо.

5. * Поясніть причину малої добової амплітуди температури повітря над морями і океанами в порівнянні з пустелями.

Моря й океани – водна поверхня. Вона в порівнянні з сушею повільніше нагрівається і повільно остигає. Так само над водною акваторією більше хмарність, яка захищає поверхню від вихолоджування.

6. * Поміркувати, за яких умов температура повітря з висотою зростає.

Холодне повітря щільніше і важче теплого. Взимку він може накопичуватися в пониженнях, в міжгірських улоговинах і охолоджуватись ще сильніше. У таких умовах при підйомі вгору температура буде підвищуватися.

7. Як і чому змінюється атмосферний тиск на паралелі 500 пн.ш. взимку?

На 50-й паралелі взимку в північній півкулі над материками формуються області високого тиску, оскільки величезні площі земної поверхні сильно вихолоджується. Над океанами, які остигають повільно, формуються області низького атмосферного тиску.

8. Поясніть, чому при негативних температурах повітря його насиченість вологою зменшується.

Вологість залежить від температури. Чим нижче температура, тим менше вологи необхідно для насичення повітря вологою.

9. Які види вологості виділяють? У чому їхня подібність і відмінність?

Вологість буває абсолютною, відносної і максимальною. Абсолютна і максимальна вологість відображають фактичну кількість вологи в повітрі при даній температурі: абсолютна – реальне вміст вологи, максимальна – максимально можливе. Відносна вологість являє собою відношення абсолютної вологості до максимальної виражене у відсотках. По ній можна судити про ступінь насиченості повітря вологою.

Посилання на основну публікацію