Цікаві факти про біосферу

Цікаві факти, про біосферу:

– На японському острові Якусіма зростає кедр, якому, за оцінками фахівців 7200 років. Дерево включено до списку пам’яток природи світового значення. На острові, площа якого в два рази менше площі Москви, ростуть дві з лишнім тисячі кедрів віком більше двох тисяч років.

– Пожежі щорічно знищують у світі 50 млн. гектарів лісу (це майже площа Франції) і вдвіче більше степових і чагарникових угідь.

Під біосферою розуміють оболонку життя, тобто всі живі організми, що мешкають в атмосфері, літосфері і гідросфері. Цей термін введений в 1875 році австрійським геологом Едуардом Зюсом. Область активного життя охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Вернадський створив вчення про біосферу як активної оболонки Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів, включаючи людину, є геохімічним фактором планетарного масштабу і значення. Він виділяв в біосфері живу, кісткову (сонячна енергія, ґрунт і т. д.) і біокосну (органічну) речовини.

Рослини і тварини існують в тісній залежності від навколишньої неживої природи і від інших організмів відчувають на собі їх вплив і пристосовуються до них. У процесі історичного розвитку і природного відбору на Землі під впливом конкретних природних факторів склалися різні групи організмів – спільноти, взаємодіючі з середовищем свого перебування. Найбільші наземні співтовариства, які тісно пов’язані з певними природними зонами і поясами, називаються біомами.

Широким колом питань, присвячених вивченню взаємин спільно живучих організмів і їх залежності від зовнішнього середовища, займається особлива галузь біології – екологія. Цей термін запропонував у 1886 році німецький біолог-еволюціоніст Ернст Геккель (1834-1919), прихильник і пропагандист ідей Чарльза Дарвіна.

Посилання на основну публікацію