Чотири сфери Землі

Область близько поверхні землі може бути розділена на чотири взаємопов’язані геосфери: літосфера, гідросфера, біосфера і атмосфера. Назви цих чотирьох сфер отримані від грецьких слів: лито – камінь, атмо – повітря, гідро – вода та біо – життя.

Літосфера
Літосфера є твердою, скелястій оболонкою, що покриває всю планету. Ця оболонка є неорганічної і складається з корисних копалин. Вона покриває всю поверхню землі від вершини гори Еверест дощенту Маріанського жолоба.

Гідросфера

Гідросфера уявляє собою всю водну оболонку Землі. Вона включає в себе океани, моря, річки, озера і навіть вологість повітря. Дев’яносто сім відсотків води землі знаходяться в океанах. Оставш три відсотки – прісна вода; три чверті прісної води перебуває у твердому стані у формі льоду.

Біосфера

Біосфера включає в себе всі живі організми. Рослини, тварини, і одноклітинні організми є складовими біосфери. Більша частина життя на планеті знаходиться в межах трьох метрів нижче рівня поверхні землі і тридцяти метрів вище цього рівня, в також на глибині 200 метрів в морях і океанах.

Атмосфера

Атмосфера – це повітряна оболонка, яка оточує нашу планету. Велика частина атмосфери розташована близько до поверхні землі, і є самою щільною. Повітря нашої планети на 79% складається з азоту і менш ніж на 21% з кисню.

Всі чотири сфери можуть знаходиться в одному місці. Наприклад, у грунті присутсвует мінерали, які є частиною літосфери. Також вологість – елемент гідросфери, комахи і рослини – частини біосфери, і повітря – елемент атмосфери.

Посилання на основну публікацію