Чому земну кору назвали літосферою

У науковому світі земну кору разом з верхнім шаром мантії (інакше тверду оболонку нашої планети) лаконічно назвали літосферою, що в перекладі з грецького означає кам’яну кулю, сфера. Щоб найбільш повно відповісти на питання «Чому земну кору назвали літосферою», необхідно розібратися з історією вивчення цього досить-таки загального поняття.

Стародавній світ

Важко сказати напевно, чи зацікавилися б стародавні люди підземним світом, якби вони не ставали жертвами його «примх». Але землетрусу траплялися, вулкани викидали, і людині знадобилося знати (або хоча б припускати) природу процесів на глибині, щоб спробувати вберегтися від них. Містичне мислення, переважна в ті часи, цілком зрозуміло пояснював причини таких бід за допомогою міфів. Люди вірили, що в підземельних царстві живе бог Нептун, гнів якого веде до страшних наслідків на поверхні. Також розносилися повір’я про звірів та інших невідомих істот, що мешкають під ногами.

Проте, вчені Стародавнього світу незалежно від релігії та язичництва висували свої пропозиції щодо того, що відбувається під землею. Аристотель, який жив в 4 столітті до нашої ери, вважав причиною виникнення землетрусів добре знайомі вітер і воду. Згідно його переконанням швидкі потоки повітря через отвори в земній корі надають руху грунтових вод, через що останні інтенсивно розчиняють породи і утворюють в них порожнечі, які, в свою чергу, і викликають землетруси. У 1 столітті до нашої ери Страбон вважав, що земна кора то опускається, то піднімається. Цим він пояснював наявність морських раковин далеко від моря. Виходячи їх міркувань Страбона, таким чином виникли острова і континенти, а вулканізм – ні що інше, як процес звільнення надр від зайвих газів, завдяки якому Земля охороняється від вибухів.

Середньовіччя

Середньоазіатський вчений Біруні на самому початку другого тисячоліття вже нашої ери припускав зміну моря і суші, а також те, що височини складаються з каменів, колись відкололися від інших гір, пагорбів і потім стали «тестом». «Хто їх старанно відколював !?» – запитаєте ви. Звичайно ж, географічні агенти (вітер, вода і так далі). Сучасник Біруні Ібн Сіна аналогічно вважав, що камені або утворюються дуже швидко під дією потужного спека, або дуже повільно у зв’язку з низькою температурою. Так, горотворення зіставлялося з завмиранням глини.

Нова історія

Більшість вчених кінця 17 – початку 18 століть дотримувалися ідеї всесвітнього потопу, в ході якого мають місце осадові породи. Такі уявлення отримали назву ділювіанізма, їх поділяли такі особистості, як Роберт Гук, Дж. Вудвод, Дж. Рей.

Значну роль у вірній трактуванні геологічних процесів зіграли роботи Ломоносова «Слово про народження металів від трясіння Землі» (1757) і «Про шарах земних» (1 763), де послідовно описані існуюче в той час геологічні дані та особисті спостереження. У цих працях затверджувалася теорія формування вигляду планети в більшій частині під впливом «спеки в земній утробі», але також не опускалося і значення вітру, води, сонячного світла і тепла. Такими висновками Ломоносов сильно випередив свою епоху, яка характеризувалася боротьбою між плутонізмом (ухвалою внутрішніх сил планети, як головних) і нептунізмом, де освіту пластів земної кори пояснювалося в основному впливом Світового океану та інших зовнішніх факторів.

Потужний поштовх до розвитку геології здійснився завдяки можливості розчленовувати пласти землі за збереженими в них живим організмам, чим сьогодні займається палеонтологія. Першим на це звернув увагу англієць Сміт і створив шкалу осадових відкладень своєї країни, потім, в 1815 році, геологічну карту. Це вчення розвивали французи Кюв’є і Броньяр. Перший з них трактував відмінність останків в шарах земної кори як наслідок катастроф, викликаних потойбічними силами. Виходячи з цієї концепції, після того, як гине все живе, на пустир пересуваються інші види тварин.

За вченням катастрофістів було завдано першого удару роботою Лайеля «Основи геології» (1830-33). У ній автор спирався на те, що для опису процесів на Землі немає потреби звертатися до надприродних сил, а досить і добре відомих нам географічних процесів (випадання опадів, вітер, припливи і відливи, вулканізм, землетруси і інше). Така концепція дозволила значно розширити вік Землі і відкрити нові горизонти. Але погляди Лайеля, а також його послідовників не допускали можливості змін в характері і потужності процесів, що розповсюджувалися на планеті, що було Уніформізм і своєрідним недоліком. Варто відзначити, що, з одного боку, раціональне мислення заради розуміння суті явища будується на затвердження такого сталості, проте з одним лише застереженням «поки не буде доведено протилежне». Так ось щоб довести те саме зворотне, необхідно його спочатку припустити, а вчення Лайеля цього не допускало.

Важливу роль зіграли роботи Дарвіна про еволюцію, спершись на себе фактично всю палеонтологію. Надалі було вивчено безліч пластів гірських порід, що поклали основу геохронологічної таблиці.

Поступово вивчення Землі розгалужується на швидке стало величезним кількість областей знань під загальною назвою геонауки. Сьогодні кожна з них веде свої, відмінні від інших дослідження, але всі вони об’єднані міцним зв’язком природничого циклу та допомагають один одному пояснювати все більш дивні явища і факти.

Так розвивалася геологія, наука про літосфері, точніше верхніх її шарах, яка і визначила значення цього слова.

Сам термін літосфера запропонував Дж. Баррелл на початку минулого століття, тоді його значення трактувалося як земна кора. Однак в 60-их роках область поняття розширилася, включивши в себе і верхню частину мантії. Ймовірно, вчені зробили це для зручності визначення меж з наступним шаром астемосферой.

Посилання на основну публікацію