1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Чисельність населення

Чисельність населення

Чисельність населення

Поняття»чисельність населення»досить багатовекторне і розглядається в декількох значеннях.

Поняття чисельності населення
У широкому сенсі, чисельність населення означає число людей, які знаходяться в чітко визначеній сукупності (чисельність населення держави, регіону або міста). Також чисельність населення розглядається як моментная величина, яка вказує на кількість людей, що проживають на певній території станом на зазначені тимчасові рамки.

Наприклад: чисельність населення країни N станом на 01.01. 2001 становило N мільйонів жителів. У сучасній демографії використовують два показники чисельності: чисельність населення спочатку року і середньорічні показники чисельності.

Відтворення населення
Відтворення населення-являє собою природне демографічне рух, в результаті якого відбувається зміна поколінь. Відтворення визначається двома чинниками-смертністю і народжуваністю.

Чисельність населення
Чисельність населення

Згідно з останніми дослідницькими даними, для того, щоб відтворення населення відбувалося в природному режимі, необхідно, щоб у кожної пари, яка перебуває в офіційному шлюбі, було 2 дитини.

Історичні типи відтворення населення
Відтворення населення ділитися на чотири основних типи: архетип і традиційний, перехідної і сучасний тип. Кожен тип відтворення населення має індивідуальними рисами. Для архетипу характерним є безконтрольний рівень смертності і народжуваності, низька середня тривалість життя, чисельність народів зростає повільно, час, за який відбувається подвоєння чисельності нації, перевищує 250 років.

Такий тип відтворення характерний для первісного суспільства. Однак у наш час до нього все ще належать члени ізольованих африканських племен. При традиційному типі спостерігаються високі показники народжуваності, високий відсоток дитячої смертності, кількість населення збільшується в два рази протягом 50 років (Середньовічна Європа, сучасний Бангладеш і Нігерія).

Головними особливостями перехідного типу виробництва є зниження народжуваності, зниження смертності серед населення, в тому числі і немовлят, маленький приріст населення. Тип характерний для сучасної Індії, Бразилії та Мексики.

При сучасному типі народжуваності кількість дітей в сім’ї регулюється батьками, спостерігається безперервний процес підвищення тривалості життя і поліпшення побутових умов населення. Такий тип характерний для всіх сучасних розвинених держав.

Склад населення
Склад населення буває двох видів: віковий і статевий склад. Статевий склад населення є співвідношенням чисельності індивідів жіночої та чоловічої статі. Показники вікового складу населення в різних країнах відрізняються, проте згідно світовим показникам, кількість чоловіків на 20 млн. перевищує кількість жінок.

Так у світі на 100 жінок припадає 101 чоловік. Чоловіче населення переважає в Індії, Китаї і в державах Близького Сходу. У Латинській Америці, Австралії та Африки статеве співвідношення однакове. У всіх інших регіонах світу переважають жінки.

Вікова структура населення складається з трьох груп-діти до 15 років, працездатні люди 15-60 років, і люди похилого віку. У країнах, що розвиваються високий відсоток літніх людей, у розвинених-дітей до 15 років. Відсоток працездатного населення високий (близько 60 %) у таких країнах як США, Росія і держави Європи.

ПОДІЛИТИСЯ: