1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Чисельність населення Землі

Чисельність населення Землі

Чисельність населення Землі

Чисельність населення нашої планети на сьогоднішній день перевищує 7 млрд. осіб. Ця цифра з кожним днем збільшується.

Чисельність населення Землі
Вчені визначили, що всього лише через десятиліття, чисельність людей на Землі зросте на 1 млрд. чоловік. Однак така динаміка демографічної картини не завжди була такою високою.

Ще кілька століть тому чисельність людей зростала повільно. Люди гинули від несприятливих погодних умов і хвороб в ранньому віці, так як розвиток науки і техніки знаходилося на низькому рівні.

На сьогоднішній день найбільшими за чисельністю жителів державами є Японія, Китай та Індія. Населення цих трьох країн становит половину всього світового населення.

Чисельність населення Землі
Чисельність населення Землі

Найменша кількість людей проживає в країнах, територія яких охоплює екваторіальні ліси, зони тундри і тайги, а також гірські хребти. Основна частина населення планети проживає в Північній півкулі (близько 90%).

Раси
Все людство ділиться на раси. Раси являють собою організовані групи людей, які об’єднані спільними зовнішніми ознаками- будовою тіла, формою обличчя, кольором шкіри, структурою волосся.

Такі зовнішні ознаки сформувалися в результаті пристосування людської фізіології до умов зовнішнього середовища. Виділяють три великі раси : європеоїдна, негроїдна і монголоїдна.

Найбільш чисельною є європеоїдна раса, до неї відносять близько 45 % населення планети. Європеоїди заселяють територію Європи, частину Азії, Південну і Північну Америку та Австралію.

Другий за чисельністю є монголоїдна раса. До монголоїдної раси відносяться люди, що проживають в Азії, а також аборигени Північної Америки- індіанці.

Негроїдна раса займає третє місце за чисельністю. Представники цієї раси проживають на території Африки. Після рабовласницького періоду, представники негроїдної раси залишилися проживати на території Південної та Північної Америки.

Народи
Великі раси формують представники безлічі народів. Велика частина населення планети належить до 20 крупним народам, їх чисельність перевищує 50 млн. чоловік.

Народи являють собою спільності людей, які проживали на одній території протягом тривалих історичних періодів і об’єднані культурною спадщиною.

У сучасному світі налічуються близько 1500 народів. Географія їх розселення найрізноманітніша. Деякі з них розселені по всій планеті, деякі ОБТАН в межах населеного пункту.

ПОДІЛИТИСЯ: