1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Чисельність і щільність населення України

Чисельність і щільність населення України

Головним багатством країни є населення, яке проживає на її території.

Населення – це природно-історична сукупність людей, яка формується і постійно відтворюється в процесі виробництва і самого життя.

На території країни проживає близько 50 млн осіб. Україна займає 5-е місце в Європі за чисельністю населення після Німеччини, Великобританії, Італії та Франції.

Чисельність населення – показник, який постійно змінюється і залежить від об’єктивних природних і соціально-економічних чинників, національних традицій, культури, рівня життя населення. Основні фактори, що впливають на чисельність населення України:

 • ? зниження природного приросту населення;
 • ? масові міграції населення кінця XIX і XX століть;
 • ? сталінська політика будівництва соціалізму, репресії, голод 1932-1933 років, виселення українців;
 • ? участь України у Другій світовій війні та німецько-фашистська окупація;
 • ? участь українців в освоєнні цілинних земель Казахстану і великих комсомольських будівництвах Сибіру;
 • ? Чорнобильська трагедія, погіршення екологічної ситуації та здоров’я населення країни. Природний приріст населення – це різниця між рівнем народжуваності та смертності населення. Він може бути позитивним – якщо народжуваність перевищує смертність, негативним – якщо смертність перевищує народжуваність, нульовим – якщо ці показники рівнозначні. Зазвичай природний приріст населення розраховується на кожну тисячу осіб. Природний приріст населення в останнє десятиліття постійно зменшується і це обумовлено низкою економічних, соціальних і політичних причин. Головні з них:
 • ? різке зниження рівня життя і здоров’я населення;
 • ? неспроможна демографічна політика держави;
 • ? соціальна незахищеність населення.

Демографічна політика – це система різних

заходів, спрямованих на зміну процесу відтворення населення.

Активну демографічну політику проводять багато країн, наприклад США, Японія, Франція.

У цих країнах здійснюються виплати грошових субсидій, стимулювання, соціальні захисту для підтримки сімей та жінок, які мають дітей.

У нашій країні за народження дитини виплачується невелика сума грошей. Мама по догляду за дитиною до 3 років отримує 20-25 грн., Має право виховувати дитину до 6 років з правом збереження роботи. Багатодітні сім’ї також мають пільги, але вони незначні. Сьогодні така демографічна політика держави малоефективна. Дозріла необхідність виробити і здійснювати таку демографічну політику, яка відповідала б інтересам і держави і народу.

Щільність населення. Населення розселено по території України нерівномірно. Найбільше населення проживає в Донецькій (5,0 млн чол.), Київській (1,9 млн чол.), Дніпропетровській (3,7 млн чол.), Харківській (3,0 млн чол.) Областях. Найменше проживає в Чернівецькій області (941 тис. Чол.). Середня щільність населення дорівнює 83 чел / км2. Найбільш щільно заселені Донецька (189 чол / км2), Львівська (125 чол / км2), Дніпропетровська (117 чол / км2). Найменш щільно – Чернігівська (41 чол / км2) та Херсонська (43 чол / км2).

Поясніть причини нерівномірного розміщення населення по областях.

Статево-вікова структура населення. Хоча чоловіче і жіноче начала в природі рівнозначні, хлопчиків народжується трохи більше, ніж дівчаток. Проте вже до 25-30 років кількість жінок перевищує кількість чоловіків. І така статистична особливість характерна для багатьох країн світу (країни Європи, Росія, США).

| Як ви думаєте, чим це можна об’ясніть1 В Україні протягом багатьох років у статевій структурі населення переважають жінки – 54% і 46%.

Особливістю вікової структури населення є збільшення кількості людей похилого (пенсійного) віку, що веде до старіння нації і несприятливо впливає на її розвиток. У 1998 році пенсіонери становили 29% всього населення (рис. 2). Показником демографічної ситуації в нашій країні може бути і тривалість життя. Середня тривалість життя в Україні становить 69 років, причому жінки в середньому живуть 74 роки, а чоловіки тільки 64.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Фермери та робочі в США