Час (місцевий, поясний, декретний)

Місцевий час

Вимірювання часу погоджено зі зміною дня і ночі, тобто з обертанням Землі навколо своєї осі. Земля здійснює один оберт за добу, тобто за 24 години, в кожну годину по 15 °.

Обертаючись, Земля повертається до Сонця різними меридіанами, на яких настає опівдні. У той же час на протилежному боці – опівночі. У всіх місцях, що лежать на одному меридіані, опівдні настає одночасно, і тому вони мають однаковий місцевий час.

У минулому кожне місто жив за своїм місцевим часом, яке визначалося проходять через нього меридіаном. Через це виникали великі незручності в роботі залізничного транспорту і телеграфу. Тому було прийнято єдине для всієї країни столичне, в Росії спочатку петербурзьке, а після перенесення столиці в Москву – московський час.

Поясний час

Для упорядкування існуючого в різних країнах величезного розмаїття місцевого часу на міжнародному астрономічному з’їзді в 1884 р було вирішено прийняти поясний час. За основу відліку було взято Грінвічський меридіан, час якого отримало назву всесвітнього.

Час в межах одного часового поясу називається поясним.

Всю земну кулю був розділений меридіанами на 24 часових пояси по 15 ° довготи. Пояси нумеруються від 0 до 23 із заходу на схід. У кожному поясі встановлено час його центрального меридіана. Так, у всіх точках нульового поясу прийнято час його центрального Гринвічського меридіана.

Зверніть увагу, що кордони поясів проведені не строго по меридіанах, а з урахуванням поблизу розташованих адміністративних кордонів, великих річок, транспортних магістралей. В іншому випадку багато єдині адміністративний устрій виявилися б у різних часових поясах.

Поясний час легко розрахувати, знаючи, в якому поясі знаходиться шуканий пункт.

Декретний час

З метою економії електроенергії і більш ефективного використання світлового часу доби в 1930 р стрілки годинника в Росії були переведені на годину вперед. Так що ми живемо за часом сусіднього східного пояса. Москва, розташована у другому поясі, живе за часом третього пояса, яке називається московським декретною часом. Дана постанова була прийнята декретом Ради народних комісарів, тому називається декретною.

Літній час

Перехід на «літній» час характерний для країн, розташованих в середніх широтах, де літній освітлення істотно відрізняється від зимового (рис. 33). Ранній світанок дозволяє раніше почати ділове життя без зайвого енергоспоживання.

Вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 р. В Україні перехід на «літній» час вперше відбувся в 1917 р, з 1981 р «літній» час почав регулярно діяти – в березні стрілки годинника переводяться вперед.

Лінія зміни дат

Світанок на Землю йде зі сходу. Де ж починається новий день? Початком доби вважають антипод Гринвічського меридіана – меридіан 180 °. Він є лінією зміни дат, що означає перехід з одного дня в інший при її перетині. Отже, лінія зміни дат – це умовна лінія, по обидва боки від якої години і хвилини збігаються, а календарні дати відрізняються на добу.

Лінія зміни дат, як і межі часових поясів, в повному обсязі збігається з меридіональним напрямком.

Якщо перетинати лінію зміни дат з заходу на схід, слід один і той же день вважати двічі, а зі сходу на захід – пропускати один день.

Посилання на основну публікацію