“Центральна вісь” розвитку Європи

Територіальна структура населення і господарства зарубіжної Європи, в основному, склалася ще в 19 столітті. В цей час головним чинником розміщення господарства були природно-ресурсні території. В цьому ж столітті виникли найбільші вугільно-металургійні райони:

 • Великобританії;
 • Франції;
 • Німеччини;
 • Бельгії;
 • Польщі;
 • Чехії та інших країн.

Після Другої світової війни найбільший вплив на цю структуру надали фактори трудових ресурсів і вигод ЕГП, а останнім часом до них додалися:

 • наукоємні фактори розміщення виробництва;
 • екологічні фактори розміщення виробництва.

Всього в регіоні налічується приблизно 400 міських агломерацій і близько ста промислових районів.

Найзначніші з них знаходяться в межах “центральної осі ” розвитку, що тягнеться по території восьми країн.

Головним стрижнем центральної осі служить “головна вулиця Європи”- лінія Рейн-Рона.

У межах цієї “осі ” живе 120 млн. чоловік, і зосереджено близько половини всього економічного потенціалу регіону.

У зарубіжній Європі можна виділити ще кілька подібних “осей”, але вже менших масштабів. Це:

 • промислово-міський пояс, який простягаються вздовж спільних кордонів Польщі, Чехії і ФРН;
 • дунайська “вісь”;
 • смуги уздовж головних нафтопроводів;
 • деякі приморські зони.
Посилання на основну публікацію