Австралія та Океанія географічна характеристика

1. Порівняйте вплив географічного положення Африки та Австралії на прояв географічної зональності.

Для Африки, яка майже посередині перетинається екватором, характерно повторення кліматичних поясів на північ і південь від екватора. У кожному кліматичному поясі закономірно повторюються природні зони. Азональними є пустелі на західному узбережжі в тропіках. Австралія розміщується в 4 географічних поясах від субекваторіального до помірного. У межах кожного пояса закономірно змінюються природні зони. Порушення закону широтноїзональності відбувається на сході материка. Там природні зони розташовуються меридіонально.

2. Порівняйте особливості утворення корисних копалин і рельєфу Австралії та Африки.

В Австралії є платформна частина і складчаста область. До західної піднятій частині платформи приурочені запаси залізних руд. До кімберлітових трубках – запаси алмазів. Східна частина платформи опускалася, там накопичувався потужний осадовий чохол. До нього приурочені запаси вугілля, нафти, газу. До складчастої області відносяться запаси руд кольорових металів. Афрікано-Аравійська платформа в результаті тектонічних русі дробилася. Окремі ділянки піднімалися й опускалися. У північній частині материка більше розвинений осадовий чохол, тому саме тут знаходяться запаси нафти. Південніше на кристалічних щитах відкриті рудні запаси (залізні руди, мідний пояс). У місцях давнього вулканізму в Східній і Південній Африці знаходяться запаси алмазів.

3. Який вплив робить клімат на щільність населення і розвиток господарства в Австралії в порівнянні з Океанією?

Клімат в більшій мірі впливає на щільність населення і господарську діяльність жителів Австралії, оскільки в межах материка він відрізняється в різних регіонах, в Океанії в межах окремих кістяків клімат менш різноманітний. В Австралії максимальна щільність населення характерна для узбереж, Південно-Східної частини, де не тільки сприятливі температури, але і достатня кількість опадів. Якщо говорити про господарство, то клімат впливає на розвиток сільського господарства.

4. Чим обумовлено своєрідність рослинного і тваринного світу Австралії та Океанії?

Своєрідність тваринного і рослинного світу Австралії та Океанії обумовлено географічною ізоляцією територій і пізнім заселенням.

* 5. Чому Австралію відносять до високорозвиненим країнам?

* В Австралійському союзі в структурі економіки висока частка сфери послуг (більше 70%). Високе значення ВВП в розрахунку на душу населення.

Посилання на основну публікацію