Атмосфера Землі – географія

1. Що називається атмосферою? З яких шарів вона складається?

Атмосфера – повітряна оболонка Землі, пов’язана з нею силою тяжіння. Вона складається з тропосфери, стратосфери і верхніх шарів атмосфери.

2. Яке значення атмосфери для природних процесів, які відбуваються на Землі?

Атмосфера захищає земну поверхню від потужного нагрівання вдень і сильного охолодження вночі, оберігає живі організми від шкідливого космічного випромінювання, кисень атмосфери необхідний живим організмам для дихання, кисень і вуглекислий газ необхідні для фотосинтезу, атмосфера бере участь у глобальному кругообігу води, азот атмосфери забезпечує мінеральне живлення рослин .

3. Розкрийте значення атмосфери для життя і здоров’я людини.

Атмосфера захищає людину від ультрафіолетової радіації, атмосферне повітря необхідне для дихання. Для здоров’я людині необхідний чисте повітря.

4. Що є причиною забруднення повітря? Які заходи вживаються для збереження його чистоти?

Атмосферу забруднюють викидами промислові підприємства, вихлопними газами автотранспорт. Повітря забруднюють так само дим, пил, сажа. Для збереження чистоти повітря на підприємствах встановлюються газо- і пилозбірники, у містах організовують зелені зони, парки, сквери, використовують більш екологічні види палива.

5. * З якими способами вивчення атмосфери вам доводилося зустрічатися в житті, знайомитися при читанні книг, газет, журналів? Наведіть приклади.

Контроль над станом атмосфери відбувається на метеостанціях, вивчення атмосферних явищ здійснюють космічні супутники Землі, на промислових підприємствах відбувається так само контроль викидів в атмосферу.

Практичні завдання

1. Розрахуйте, у скільки разів в атмосфері більше азоту, ніж кисню; кисню в порівнянні з вуглекислим газом.

Азоту більше, ніж кисню в 3,7 рази.

Кисню більше ніж, вуглекислого газу в 700 разів.

2. Визначте, у скільки разів щільність стратосфери менше щільності тропосфери.

У 4 рази

Посилання на основну публікацію