Аналіз статево-вікової структури населення Росії

Одними з важливих наслідків тенденції демографічних процесів, у тому числі змін рівня народжуваності, смертності і міграції, є суттєві зрушення в статево-вікової структури населення, які впливають і на економічний розвиток Росії. Статево-вікова структура відносно стійка і слабо змінюється в територіальному аспекті.

 

Ступінь народжуваності хлопчиків дещо перевищує рівень народжуваності дівчаток і становить 104 — 107 чол. на 100 дівчаток у рік (більш детально дана інформація представлена в розділі 2.2 курсової роботи). Тим не менш, до 30 років баланс кількості чоловічого і жіночого населення згладжується. Даний факт пов’язаний з більш високою смертністю осіб чоловічої статі (в слідстві величезної кількості нещасних випадків, насильницької смертності). З 32 років починається домінування кількості жіночого населення над чоловічим (поєднане з підвищеною смертністю через виробничого травматизму та зловживання алкоголем). Максимальна переважання чисельності жінок над чоловіками припадає на вікову групу в 75 років і вище, що в істотній мірі пов’язане з втратами у роки Великої Вітчизняної війни. Питома вага чоловіків у статево-вікової структури населення становить 46,2% (66046579 / 142856536 х 100), що в деякій мірі нижчий порівняно з розвиненими країнами світу. Скорочення частки чоловіків можна пояснити і скороченням тривалості життя.

 

Зареєстровано також несприятливий напрям і в зміні вікової структури населення. Частка осіб молодше працездатного віку з 1992 р. знизилася з 24,1% до 21,9% при синхронному зростанні осіб пенсійного віку з 19,3% до 22,8%, при цьому кількість жінок у цій віковій групі більше ніж на 16,2 млн чол. перевершує чисельність чоловіків. В окремих регіонах, наприклад в Московській області і Москві, цей показник сягає 26%, що говорить про значне старіння населення в Російській Федерації, Деформована вікова структура може бути причиною скорочення трудових можливостей в даний час і в майбутньому, так і збільшення специфічної навантаження на зайняте населення, по причині того, що утримання осіб старше пенсійного віку припадає значною мірою на зайнятих у суспільному виробництві.

 

Відмінності у віковій структурі жителів регіонів обумовлені відмінними рисами природного і механічного зростання. При цьому на натуральне рух, а через нього і на вікову структуру виявляють вплив національні індивідуальності і традиції регіонів, а також баланс міського і сільського населення. Найбільшою мірою високі значення показників кількості дитячого населення помічені в структурі населення республік Північного Кавказу, що можна віднести на рахунок максимального рівня народжуваності, який визначається національними традиціями, а Сибіру і Далекого Сходу — великою чисельністю осіб фертильних віку.

 

Вікова структура урбаністичного населення відрізняється незначно, так як недостатньо виявлені між містами відмінності у народжуваності. Проте в містах таких регіонів як Сибір, Далекий Схід, Північний Кавказ вік населення дещо менше порівняно з іншою частиною Росії.

 

Що стосується територіальних відмінностей у віковій структурі сільського населення, то вони набагато більш виражені. Коефіцієнт таких регіонів як Східна Сибір і Далекий Схід приблизно в два рази вище порівняно з центральними районами, що обумовлює большийй відсоток осіб молодого віку при порівняно низькій питомій вазі літніх людей. В сільській місцевості центральних районів, навпаки, найбільш висока частка людей похилого віку.

Посилання на основну публікацію