Американська модель розвитку економіки

Для США характерна ліберально-демократична модель економіки. Її відмінні риси — дуже незначний вплив держави (питома вага держсектору в економіці не більше 2 %) і переважання приватного, підприємницького капіталу.

 

Така модель, як ніби спеціально створена для сучасного постіндустріального, інформаційного виробництва, коли особливу роль в економіці відіграє вільна творча особистість. Для такої моделі характерні дві принципові риси:

 

  • • наявність в країні так званої глобалізації бізнесу;
  • • широке розвиток інформаційних технологій.

 

Глобалізацію бізнесу треба розглядати в якості основного джерела економічного зростання країни. Насамперед, глобалізація бізнесу означає активну інтеграцію бізнесу в світову економіку — більше половини великих корпорацій США формується за кордоном. Саме відкритість американської економіки служить найкращим стимулом для її продуктивного зростання.

 

У США функціонує безліч зарубіжних фірм — японських, китайських, арабських, європейських, які посилюють конкуренцію, стимулюючи національного виробника до активного впровадження інновацій, сприяють потужному розвитку зовнішньої торгівлі, з якою органічно пов’язано понад 1/4 економіки США. Чималу роль відіграє також продумана зважена стратегія залучення в країну іноземних інвестицій.

 

Глобалізація відкрила нові ринки, стимулювала виробництво (нові робочі місця), підвищила конкурентну спроможність товарів, якість продукції і послуг, призвела до зниження витрат і т. д.

 

Інформаційна революція — другий джерело економічного зростання США. В країні відбувається справжній інформаційний бум: цифрові технології, нові компанії, нові галузі і т. д. Гігантська науково-інноваційна хвиля буквально перевернула американську економіку. У середині XX ст. в якості «локомотива» економіки виступали автобудування, житлове будівництво, транспортне обслуговування. Сьогодні цю роль відіграють інформаційні технології, які забезпечують понад третину всього економічного зростання. У знаменитій «Силіконовій долині» (бізнес-інкубаторі молодих вчених і новаторів) щотижня з’являється більше десятка нових фірм. У сфері інформатики і телекомунікацій США не мають собі рівних в усьому світі.

 

Головна роль та значення інформатики полягають у постійному вдосконаленні і модернізації умов праці і виробництва. Масштабне і повсюдне впровадження інформаційних технологій в виробництво продукції і послуг стимулює товаровиробників безперервно розробляти і урізноманітнити асортиментну політику, впроваджувати у виробництво новітні досягнення науки і техніки, технології, зміцнювати свої позиції на світових ринках.

 

Глобалізація бізнесу та нові інформаційні технології вимагають якісної реструктуризації економіки, що докорінно змінило соціально-економічні та організаційні умови у всіх сферах життя американського суспільства. У цьому, насамперед, велика заслуга системи менеджменту. Американську модель управління характеризує ділова хватка, оперативність у прийнятті рішень, логіка вчинків, вміння не втрачати найменшу можливість отримати прибуток і зміцнити своє становище на конкурентних ринках. Особливу цінність в американському суспільстві набули фактор часу, раціональне використання ресурсів, постійний професійний тренінг персоналу.

 

У результаті до початку XXI ст. американська модель адаптації національної економіки до нових глобальних умов і вимог НТП виявилася найбільш гнучкою та ефективною.

Посилання на основну публікацію