1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Альпійсько-Карпатська країна

Альпійсько-Карпатська країна

У цей регіон включаються гірські системи Альп і Карпат, передгірні плато – Швейцарське і Баварське і рівнини, головним чином низинні – венеціанська-Паданская (Ломбардна), Середньодунайська (Угорська) і Ніжнедунайская (Румунська). У межах регіону розташовані Швейцарія, Австрія, Угорщина, Румунія, Словаччина та околиці ряду держав: самий південь Німеччини, південний схід Польщі, захід України та Молдови, північ Болгарії та Словенії, південний схід Франції, північ Італії.

За прийнятою для цієї допомоги схемою районування Т.В. Власової Альпи і приальпійському рівнини, з одного боку, і Карпати і Прикарпатські рівнини – з іншого, розглядаються як самостійні фізико-географічні країни. Однак, беручи до уваги спільність походження гірських систем одного геологічного віку, а тому й багато в чому схожих по будові, і наявність рис подібності рівнинних областей в силу їх морфоструктурних особливостей і положення в 40-х широтах, ми слідом за Р. А. Ерамовим (1973 р.), Е. П. Романової (1997 р.) та ін вважаємо перераховані області єдиної фізико-географічної країною. До того ж весь регіон розташований в помірному кліматичному поясі і відчуває істотний вплив Атлантики.
Регіон сформований в межах Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) рухомого пояса. Основний етап складкоутворення пройшов тут в неогені, хоча в будові гірських систем беруть участь і більш древні структури, що виникли ще в палеозої (в герцинську епоху орогенезу).

В Альпах простежується зона кристалічних масивів – Приморські, Котських, Грайськимі, Бернські, Пеннінські, Лепонтінськие, Ретійські, Ецтальські, Циллертальські Альпи з масивами Монблан – 4807 м, Монте-Роза – 4634 м та ін) (рис. 49). У Карпатах ця зона виражена лише I) Високих Татрах (м. Герлаховскі-Штит – 2655 м) на півночі і в Трансільванських Альпах (м. Молдовяну – 2543 м) на півдні системи. Альпійськими рухами були зім’яті в складки вапнякові товщі (найбільш поширені в Альпах) і Фліш, характерні як для Альп, де вони вузькою смугою облямовують вапнякові та доломітові хребти, так і для Карпат, де зім’яті в складки флішові товщі складають більшу частину системи. У Східних Альпах добре виражені всі зони як з півночі, гик і з півдня від осьових хребтів, а в Західних вони тягнуться по зовнішньому краю, тоді як над венеціанськими-Паданськой рівниною здіймаються відразу кристалічні масиви. Складчастість в гірських системах складна – з надвігамі, шарьяжі, лежачими і перекинутими складками, характерне поєднання зриву, насування та накочування складок. Освіта улоговин, і яких сформувалися рівнини, відбулося в результаті тих же альпійських рухів на місці міжгірських синклінорієв або серединних масивів, з яких найбільший – Паннонекій, в значній мірі предопределивший підковоподібний вигин Карпат. Складна геологічна історія визначає багато рис природи регіону.

Зовнішність гір сформований провідними екзогенними процесами, в основному ерозією і екзарації. Альпи піддавалися п’ятикратному оледенению.
Гірничо-льодовикові форми широко поширені в регіоні, але особливо часто зустрічаються на північному заході Альп і в Західних Карпатах (в Татрах).

Вони найбільш характерні для найвищих кристалічних масивів, де загострені каровиє гребені і піки, карлінги пірамідальної форми, глибокі троговие долини, часто зі східчастими схилами, створюють особливий рельєф, що одержав назву альпійського. Однак є безліч хребтів з округлими вершинами і пологими схилами, особливо під флишевой зоні. Річкові долини, що прорізають цю зону, зазвичай широкі, часто терасував. Гірські ланцюги, складені вапняками, доломітами, мергелями, мають складний рельєф: скласти крутостенние масиви з башнеобразнимі вершинами розділені глибокими долинами-ущелинами. Розломна тектоніка характерна для обох гірських систем. Поздовжні і поперечні розломи ділять масиви на окремі хребти, вони часто зайняті річками та озерами з запрудного улоговинами. Особливо потужні розломи відокремлюють Карпати від Європейської платформи та Паннонського масиву. З ними пов’язані численні інтрузії і ефузивні покриви. Рівнини в межах регіону являють собою або пластові, або акумулятивні низовини (Паданская, Ніжнедунайская, частина Середньодунайської рівнини – Альфельд), для яких звичайні флювіальниє морфоськульптури: терасують долини річок і прив’язана до них ерозійна мережа, що розмиває алювіальні відкладення і леси. Частина зон занурення була залучена в неотектонічні підняття і являє собою розчленовані хвилясті височини і плато: Швейцарське і Баварське плато – в передальпійський прогині, Молдовська височина – в Передкарпатському, схід Середньодунайської рівнини (Дунантуль) на Паннонському масиві.

Кліматичні умови регіону визначаються положенням в помірному кліматичному поясі і гірським рельєфом. Головний кліматотвірних процес – західний перенос повітряних мас. У горах випадає велика кількість опадів, але воно сильно різниться на різних висотах і на схилах різної експозиції.
Навітряні схили Альп на висотах 1500-2000 м отримують 2000-3000 мм на рік, підвітряні – близько 1000 мм. На схід річні гумми опадів зменшуються, в Карпатах на західних схилах випадає до 1500 мм на рік, на східних – до 600 мм. Великі розходження і температур: негативні температури панують протягом усього року на північних схилах з 2600 м, на південних – з 3000 м (на східних хребтах навіть з 3500 м).

Регіон являє собою своєрідний гідрологічний вузол. Тут беруть початок багато річок Західної Європи: Рейн, Сона, Рона, Вісла та ін З Альп і Карпат стікають всі великі притоки Дунаю, який перетинає регіон із заходу на схід.

У горах багато озер. В Альпах вони мають тектонічні і льодовиково-тектонічні улоговини (Женевське, Боденське, Цюріхське, Лаго-Маджоре, Комо, Гарда і ін.) У Карпатах великих озер немає, зате численні реліктові льодовикові (каровиє, моренні), запрудниє, зсувні, вулканічні, невеликі за площею. Серед рівнинних виділяється Балатон (596 км2), утворене в плоскій тектонічної улоговині.
В Альпах досить велика площа сучасного заледеніння – 2680 км2, в Карпатах льодовиків в даний час немає, але численні сліди стародавнього заледеніння в найбільш високих хребтах (Татри, Фагараш). В Альпах налічується більше 3000 льодовиків, переважно долинних і карових. У горах випадає багато снігу.

На альпійських льодовиках товщина снігового покриву сягає 3-5 м, а місцями і 7-10 м. Лавини тут – часте явище. В результаті їх сходу в лісові масиви глибоко вдаються «мови», позбавлені рослинності. Поступово вони заростають, але часто зовсім іншими видами дерев. Лавини становлять велику небезпеку і приносять суттєві збитки.

У Карпатах багато джерел мінеральних вод. За багатством і розмаїттям холодних мінеральних вод цей регіон займає одне з перших місць в Європі.

У горах добре виражена висотна поясність. Спектри поясности грунтово-рослинного покриву дуже різноманітні в залежності від багатьох умов.

Майже скрізь (крім самого сходу Альп) нижні пояси представлені лісовими спільнотами, які послідовно змінюють один одного з висотою, переходять в криволісся, субальпійські та альпійські луки. Для регіону характерні високогірні нізкотравниє луки з яскраво квітучими видами – так звані матти. Вони широко поширені в Альпах і місцями зустрічаються на високих хребтах Карпат. Рослинність регіону відрізняється порівняльною бідністю і невисоким ступенем ендемізму.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Яке море в Китаї?