1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Агропромисловий комплекс України

Агропромисловий комплекс України

Агропромисловий комплекс (АПК) об’єднує всі галузі господарства, які беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції та доведенні її до споживача.

Головне завдання АПК – забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною.

АПК займає друге місце по випуску продукції після промисловості. У 1998 році було вироблено продукції на 25360 млн грн. Частка його у ВВП становить 30%, в націонал Підприємства усіх ланок дуже тісно між собою пов’язані економічно і технологічно, утворюючи складну систему. Довгий час АПК розвивався екстенсивним шляхом, т. Е. Збільшення кількості продукції йшло за рахунок розширення посівних площ, збільшення поголів’я худоби.

Сьогодні ми маємо найвищу частку розораності земель в Європі – 54,4% (США – 19,8%, Франція – 32,1%, Польща – 44,2%). При родючих землях – чорноземах АПК не здатний сьогодні задовольнити продуктами харчування населення країни. У той же час значна їх частка не знаходить збуту на внутрішньому ринку (через завезення дешевої імпортної продукції за заниженими закупівельними цінами). Багато сільськогосподарських підприємств опинилися на межі банкрутства, їх працівники довгий час не отримують заробітну плату, немає коштів для технологічного переоснащення виробництва, впровадження передових технологій.

ПОДІЛИТИСЯ: