Агропромисловий комплекс США

Сільське господарство США відрізняється високим рівнем розвитку, великими обсягами і різноманітністю продукції, яка становить приблизно 1/4 загальносвітової. У тому числі США виробляють понад 2/5 світової продукції сої та кукурудзи (рис. 189), до 1/3 фуражного зерна, сорго, м’яса птиці і сиру, близько 1/5 бавовни, цитрусових і яловичини, 1/7 коров’ячого молока і яєць, 1/10 вершкового масла, свинини, свіжих фруктів.

Формування агропромислового комплексу почалося в США ще до Другої світової війни, а завершилося в повоєнні десятиліття. США – перша країна західного світу, в якій в таких великих масштабах відбулося зрощення сільського господарства з промисловістю та іншими галузями, що призвело до утворення АПК, системи агробізнесу. Наприкінці 1990-х рр.. в системі АПК було зайнято 18% економічно активного населення країни, а продукції він давав на 1 трлн дол Однак про високий рівень його розвитку в США говорить не тільки це, але й показники, що характеризують структуру АПК.

Ще з кінця XIX в. і особливо в першій половині XX в. генеральним напрямом змін у галузевій структурі АПК стало збільшення частки несільськогосподарських I і III сфер АПК при відповідному зменшенні II (сільськогосподарської) сфери. До початку 1990-х рр.. частка I і III сфер в загальній вартості продукції АПК перевищила вже 4/5. Ця тенденція пояснюється закономірностями розвитку всієї економіки США, поглибленням суспільного і територіального поділу праці, перерозподілом функцій між трьома сферами АПК, яке ми далі розглянемо.

До I сфері АПК належить створення предметів і засобів виробництва для сільського господарства – машин, хімікатів, насіння і т. д. На початку 1990-х рр.. на цю сферу припадало 13% зайнятих в АПК США і 14% вартості його продукції.
США першими серед економічно розвинених країн перейшли до машинної стадії розвитку сільського господарства. Механізація – передусім тракторизації-цій галузі почалася ще в 1930-х рр.. На початку XXI в. в ній працювало 4,7 млн ??тракторів (середня потужність реалізованих на американському ринку тракторів – 75 кВт), 3,4 млн вантажних автомобілів, 660 тис. зернових комбайнів. Отже, на одного постійного працівника цієї галузі припадало по 1,3 трактора і по 1 вантажного автомобілю. Поставками машин для сільського господарства в США займаються більше 1,5 тис. компаній, але основну частину цих поставок забезпечує невелике число великих фірм.

Хімізація сільського господарства США в широких масштабах почалася в 1950-х рр.. У наш час ця галузь щорічно отримує приблизно 20 млн т мінеральних добрив. До складу I сфери входить також комбікормова промисловість. У США 10 тис. комбікормових заводів, які постачають складні кормові суміші та мінерально-вітамінні добавки. Словом, галузі I сфери забезпечують сільське господарство США всіма основними елементами його матеріально-технічної бази. Вони також концентрують більше 1/2 всіх наукових досліджень в області сільського господарства, надання значної частини різноманітних інформаційно-консультативних послуг.

Останнім часом в сільському господарстві США все ширше застосовується автоматизація. Можна говорити також про початок переходу АПК до більш високої біотехнологічної стадії. Вже в 2001 р. площі, засіваються генетично модифікованими культурами, зросли майже до 40 млн га. Більше половини вирощуваної в США сої і майже чверть кукурудзи вирощуються саме таким способом. Що ж до зернових, то застосування методів генної інженерії в деяких випадках забезпечує підвищення їх врожайності на 40-60%. Настільки ж швидкими темпами зростає в США застосування гормональних добавок у тваринництві.

До II сфері АПК відноситься саме виробництво сільськогосподарських продуктів, або власне сільське господарство. Про частку цієї сфери можна судити за наступними показниками. У 2005 р. у сільському господарстві і суміжних з ним галузях було зайнято близько 2% економічно активного населення країни. У структурі самого АПК по зайнятості та по валової продукції частка II сфери становила відповідно 16 і 12%. До 2007 р. частка сільського господарства у ВВП знизилася до 1%.

Однак таке скорочення частки зовсім не означає зменшення виробництва. Досить сказати, що з 1950 р. до початку 1990-х рр.. обсяг продукції сільського господарства США виріс в 1,8 рази, а продуктивність праці в ньому зросла в б раз. Одночасно дещо змінилися структурні пропорції сільського господарства, в якому традиційно домінувало тваринництво. Починаючи з середини 1970-х рр.., Коли під час світової продовольчої кризи ціни на рослинницьку продукцію і особливо на зерно помітно піднялися, рослинництво США, значною мірою орієнтоване на експорт, стало розвиватися швидше. У результаті співвідношення між рослинництвом і тваринництвом вирівняти або навіть намітився деякий перевага рослинництва. Але при цьому не можна забувати, що більше 2/3 усього виробленого в країні зерна згодовується худобі і 1/2 її території використовується для вирощування кормового зерна і в якості пасовищних угідь.

Важливим синтетичним показником успіхів сільського господарства США можуть служити такі дані. У 1900 р. одна людина, зайнятий у сільському господарстві, забезпечував продовольством 4 несільськогосподарських споживачів, в 1935 р. – 10, в 1950 р. – 27, в 1970 р. – вже 73, а в 1995 р. – 129 споживачів.

Основний тип сільськогосподарського підприємства США – капіталістична ферма, що виробляє основну частину продукції на продаж. Переважають сімейні ферми, які складають більше 90% від загального числа сільськогосподарських підприємств і виробляють майже 93% валової продукції галузі. Велика частина таких сімейних ферм припадає на індивідуальні ферми, хоча поряд з ними є також сімейні корпорації і партнерства. Інша частина продукції виробляється несімейними акціонерними компаніями.

Як правило, кожна сімейна ферма укладає контракт з тією або іншою компанією в системі агробізнесу. Компанія постачає ферму машинами, добривами, насінням, забезпечує науково-методичні консультації. Але вона ж вказує фермеру точні терміни здачі продукції, її розміри і якість. Запізнення з термінами поставок або невиконання завдань по якості загрожує йому розривом контракту і повним руйнуванням.

Посилання на основну публікацію