Адміністративно-територіальний устрій України

Україна як держава складається з 24 областей та АР Крим. На її території знаходиться 2 міста – Севастополь і Київ центрального підпорядкування, 458 міст, селищ – 886, сіл – 28585. Площа держави дорівнює 603,7 тисяч кв, протяжність кордонів – 6993,63 км. Населення становить 45 559 058 чоловік.

Крайніми точками країни є с. Петрівка Чернігівської області з півночі, мис Сарич у Криму з півдня, м.Чоп Закарпатської області із заходу і з. Червона Зірка Луганської області зі сходу.

Вся територія України умовно ділиться на кілька частин – Західну, Північну, Східну, Центральну і Південну, що мають схожі природні умови, історію і ментальність народу.

Північну частину країни становлять 4 області – Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, що відрізняються розвиненою промисловістю і володіють великими запасами мінеральних ресурсів. Північна Україна займає 19% території країни.

У Західну частину входить найбільше число областей – 8. Це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська і Волинська області, що становлять загалом 22% площі країни. Західний район представлений розвиненим аграрнопромишленним комплексом і має велике рекреаційне значення.

Центральну частину представляють Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області загальною площею 22%. Це житниця країни з високим розвитком промисловості.

В Східний район входять Харківська, Луганська, Запорізька та Донецька області, що становлять загалом 18% території держави. Це найбільш густонаселена частина України з широко розвиненою металургією, машинобудуванням, сільським господарством.

Південь країни включає АР Крим та області – Одеську, Миколаївську, Херсонську. Їх площа займає 19% території. Південний район – це морські ворота України і потужна рекреаційна зона.

Області України

АР Крим розташована на Кримському півострові. Її площа сягає 26,2 тисяч км Територія автономії лежить у степовій, передгірній і гірській зоні. Клімат м’який, зима волога, помірно холодна, літо спекотне, сухе. Узбережжя Криму це санаторно-курортна зона міжнародного значення, місце для туризму і відпочинку. У промисловості головними є харчова, хімічна, ефіроолійний галузі. Сільське господарство зосереджено на виноградарстві, садівництві, шелководстве. Надра півострова багаті залізною рудою, будівельними матеріалами та природним газом.

Вінницька область лежить на Придніпровській і Подільській височинах, її площа дорівнює 26,5 тисяч км Річки та Дністер і Південний Буг використовуються для судноплавства і отримання електроенергії. Ліси займають 12,6% площі, решта простору використовуються для землеробства. Провідні галузі економіки пов’язані з харчовою, легкою промисловістю, будівельними матеріалами та сільським господарством.

Волинська область займає лісостепову і поліську зону в межах Волинсько-Подільської височини і є краєм озер і річок. Її територія сягає 20,2 тисяч км Більше 75% її площі покрито лісами і болотами, багато мисливських угідь. Провідними галузями області є деревообробна та хімічна промисловість, машинобудування, транспорт, сільське господарство. Край багатий запасами вугілля, торфу та природного газу.

Дніпропетровська область займає територію 31,914 тисяч кв.км і розташована в природній зоні степів та лісостепу в середньому-нижній течії річки Дніпро. Ліси поширені на 2,6% її площі, вся інша земля розорана. Область є центром важкої індустрії, її головні напрямки – машинобудування і металургія. Тут видобувається 39 видів різного мінеральної сировини, ведеться розлив мінеральних вод.

Донецька область розташована в степовій природній зоні і займає площу 26,517 тисяч кв.км приєднуючись до берега Азовського моря. Відрізняється континентальним кліматом з частими суховіями і засухами, і мінімальною кількістю водних ресурсів. В області успішно поєднуються потужна промисловість і багатогалузеве сільське господарство. Донеччина є центром чорної, кольорової металургії, вугільної промисловості.

Житомирська область розташована в лісовій і лісостеповій зонах. Площа – 29,9 тисяч кв.м.. км, 30% з яких займають ліси. Кліматичний пояс – помірно-континентальний з м’якою з відлигою взимку і теплим літом. Край багатий річками і озерами. Промисловість орієнтована на будівельні матеріали, деревообробку, машинобудування, виробництво лляних тканин. У сільськогосподарській галузі переважає рослинництво.

Закарпатська область займає 12,777 тисяч кв.м, на 80% її площі знаходяться Карпати. Зима на рівнинах м’яка і холодна в гірських частинах. Літо тепле, вологе, іноді спекотне. В області 137 озер льодовикового походження і багато річок. Розвинене туристичний напрямок. В аграрній галузі переважають виноградарство, рослинництво, тваринництво. Розвинена деревообробка, виробництво будматеріалів.

Запорізька область лежить на рівнині і займає площу 27,18 тисяч км Клімат посушливий, помірно-континентальний. Її територія межує з Азовським морем, тут протікає 109 річок. Розвинені як сільськогосподарська (соняшник, зернові), так і промислова (металургія, машинобудування, енергетика) галузі. Край багатий на граніти, залізну, марганцеву руду.

Територія Івано-Франківської області об’єднує рівнинну частину, передгір’ї та гори. Її площа сягає 13,928 тисяч кв.км, третя частина якої вкрита лісами. Клімат вологий, зима м’яка і прохолодне літо. Область багата дарами надр і щедрою природою. Широко розвинений туризм. Пріоритетними є нафтогазовидобувна, машинобудівна, деревообробна, паливно-енергетична і харчова галузі. Розвинене сільське господарство.

Київська область займає 28,1 тис кв.км і розташовується в лісовій і лісостеповій зоні. На її території протікає 177 річок. Клімат м’який із тривалою зимою, літо вологе і тепле. Провідне місце в області віддано промисловості (машинобудування, металообробка, електроенергетика, нафтохімічна, харчова галузі), сільському господарству (зерноводство, буряківництво, тваринництво), будівництва і транспорту.

Кіровоградська область розташовується в межах басейнів Дніпра і Південного Бугу, її територія займає 24,5 тисячі кв.км. Клімат помірно-теплий з м’якою зимою. Наявність в області мінеральних і родонові вод сприяє розвитку курортної мережі і організації відпочинку. У промисловості пріоритетними є харчова, машинобудівне і будівельний напрямок.

Луганська область першою в Україні зустрічає схід сонця. Її площа – 26,7 тисяч кв, ліси займають 7%. Зима холодна з вітрами, літо сухе, спекотне. Основним багатством краю є високоякісне вугілля. Металургія, машинобудування та хімічна промисловість – головні галузі Луганщини. Сільське господарство орієнтується на зернові та олійні культури, розвинене тваринництво.

Львівська область лежить на Подільській і Волинській височинах і займає площу 21,8 тисяч кв.м.. км. Клімат області вологий з досить м’якою зимою, а літо тепле. Територія на 80% рівнинна, на ній розташовані такі водні артерії як Західний Буг, Дністер і Сян. Економіка Львівщини зосереджена на рекреаційній зоні, видобутку вугілля і машинобудуванні, деревообробній промисловості, сільському господарстві.

Миколаївська область розташовується в зоні лісостепу і степу і примикає до Чорного моря. Займана ним територія становить 24,598 тисяч кв.км з яких 1,5% становлять ліси. Клімат відрізняється м’якою зимою, а літо – посушливе. В області протікає 85 річок, створено багато водосховищ. Напрямками економіки є машинобудування, кольорова металургія, електроенергетика, портова інфраструктура, сільське господарство, туристична індустрія.

Одеська область займає площу в 33,310 тисяч кв.км і розташована в степовій, лісостеповій зонах на чорноморському узбережжі. Клімат характеризується жарким літом, малосніжною м’якою зимою. На її території розташовано багато великих річок, лиманів та озер. В області розвинений морегосподарський комплекс, машинобудування, нафтохімічна і хімічна промисловість, рекреаційна і туристична галузь, сільське господарство.

Полтавська область лежить на території 28,748 тисяч кв.км. переважно в зоні лісостепу і частково в степовій. Клімат області помірний, з теплим літом і холодною зимою. Територія багата на водні запаси і корисні копалини – нафту, газ, вугілля, залізну руду, будматеріали. 60% економіки становить промисловість – залізорудна, паливна, машинобудування, легка і харчова.

Рівненська область розташовується на хвилястою рівнині і займає площу 20,047 тисяч кв.км. 34% її території займають ліси. Тут тепле літо, а зима м’яка. В області розташовано багато озер і боліт. Економіку Рівненщини становить лісова, деревообробна, енергетична, хімічна, харчова галузі. Сільське господарство представлено буряківництвом, картоплярством і вирощуванням льону.

Сумська область знаходиться в зоні полісся та лісостепу на площі 23,8 тисяч кв.м.. км. На її території багато річок, озер, боліт, ставків. Клімат відрізняється прохолодною зимою і нежарким влітку. Область багата родовищами різних корисних копалин, в основному нафти, газу, конденсату, торфу. В економіці головне місце займає добувна, обробна промисловість, машинобудування та сільське господарство.

Тернопільська область займає 13,823 тисяч кв.км. і розташована в лісостеповій зоні. Клімат її характеризується м’якою прохолодною зимою і вологим літом. На 14% території ростуть ліси. Тут розташовані 127 річок, багато водосховищ. Область багата запасами будматеріалів і торфу. Економіку представляє харчова промисловість, машинобудування, металообробка, деревообробка, сільське господарство.

Територія Харківської області знаходиться в степовій і лісостеповій зонах. Її площа сягає 31,4 тисяч кв, 11% якої займають ліси. Помірний клімат. В області протікає 156 річок. Основним багатством є мінеральні води, нафта, газ, вугілля, будматеріали. Розвинені машинобудування і газова промисловість. Сільське господарство характеризується тваринництвом, вирощуванням зернових, соняшнику.

Херсонська область розташовується в зоні степів півдня країни, омивається Чорним морем і займає 28 тисяч кв.км. За її території протікає 12 річок. Клімат області посушливий, помірно-континентальний. Найрозвиненіші галузі – суднобудування, машинобудування, нафтопереробна, радіоелектронна, рекреаційна. Сільське господарство знаменито зерновими, соняшником, баштанними культурами та виноградниками. Херсонські кавуни ростуть саме тут.

Хмельницька область займає площу 20,6 тисячі кв. км і розташована в поліській та лісостеповій зонах. Клімат її характеризується теплим літом і прохолодною м’якою зимою. За Хмельниччині протікає 120 річок. Область багата на мінеральні води та корисні копалини. Економіка її характеризується машинобудуванням, цементної і целюлозної промисловістю, зерновим господарством і тваринництвом.

Черкаська область являє собою рівнину площею 20,9 тисяч км Клімат її характеризується м’якою зимою, теплим літом. Область багата на мінеральні та родонові води, будматеріали, торф і буре вугілля. Економіка краю представлена ​​вугледобувної, харчовою промисловістю (цукор) і сільськогосподарською продукцією.

Чернігівська область займає зону полісся і лісостепу. Її площа – 31,865 тисяч кв.км. Клімат характеризується теплим літом, холодною зимою. По області протікає +1200 річок, багато озер і водосховищ. Пріоритетні галузі – машинобудування, металообробка, деревообробка, видобуток нафти. Сільське господарство відрізняється вирощуванням зерна, картоплі, цукру, льону, фруктів і відомих Ніжинських огірків.

Чернівецька область розташовується в лісостеповій, передгірській та гірській зоні. Її площа становить 8,097 тисяч кв.км. Клімат вологий, зима м’яка і тепле літо. Головне багатство – водні і лісові запаси, тут протікає 4240 річок. Провідними галузями є деревообробка, металообробка, машинобудування та легка промисловість. Аграрний сектор характеризується тваринництвом, вирощуванням зернових і буряка.

Найбільші області, найбільші міста України

Серед усіх областей України найбільшими є Одеська, Дніпропетровська, Чернігівська та Харківська. Відмінність між розмірами їх площі становить від 450 до 1 396 кв. км.

Серед міст найбільшу площу займають столичний Київ – 839 кв. км, Донецьк – 570 кв. км, Дніпропетровськ – 405 кв.км, Харків – 311 кв.км, Запоріжжя – 278 кв.км, Львів – 182 кв.км, Одеса – 163 кв.км.

Найбільше населення проживає в Києві – він ледь не дотягує до 3 мільйонів (2 845 023) осіб, хоча за неофіційними даними ця цифра дорівнює 4 мільйонам. У Харкові майже півтора мільйона жителів (1 451 028), Одеса – місто-мільйонер з 1 014 852 людини, Дніпропетровськ впевнено прагне до мільйона (997 754) населення, жителів Донецька теж майже мільйон (953 217), Запоріжжя зросла до 770 672 чоловік, населення Львова – до 730 272, а Кривий Ріг впевнено переступив півмільйонний позначку (656 478). У всіх інших містах населення становить менше п’ятисот тисяч чоловік. Найменшим містом вважається Кам’янець-Подільський з його 102 743 жителями.

Самі зелені області України

Україна потопає в зелені смарагдових лісів, альпійських лугів і степів – природа щедро обдарувала її своїми благами. Найбільш зеленими територіями володіють всі області західній частині, півночі країни і центру: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська, Вінницька області та південна частина АР Крим.

Області України з найбільшими водними ресурсами

Вода є основним благом, що сприяють розвитку життя загалом, і економіки кожної країни зокрема. Щедро обдарованими водними ресурсами є області України з густою річковою мережею, достатком озер, боліт і водоймищ. Це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Запорізька, Одеська, Миколаївська області. Зовсім малими водними запасами характеризується територія Донецької та Херсонської областей, АР Крим. Крим повністю отримує воду з Північно-Кримського каналу і частково з міжгірських водосховищ.

Посилання на основну публікацію