✅Властивості нафти

Важливим розділом предмета географії є вивчення властивостей нафти. На уроках географії поглиблене вивчення цієї корисної копалини вкрай важливе. Надалі школярі з цієї теми складають розповіді, готують доповіді та проводять їх презентації. Пов’язано це з тим, що така корисна копалина становить основу світового ринку. Без нього не можуть обійтися найважливіші галузі народного господарства.

Загальне поняття

Нафта належить до корисних копалин навколишнього світу. У 4 класі учні отримують детальну інформацію про її властивості, видобуток і застосування. Зовні сировина виглядає у вигляді маслянистої рідини, тому воно і отримала назву «Гірське масло». Іноді слово “Гірське” замінюється на “кам’яне”. У хімічний склад нафти входять вуглеводневі компоненти – в цьому полягає основна її цінність.

Основний колір нафти чорний, хоча в природі зустрічаються і інші відтінки: коричневий, вишневий, Зелений, Жовтий.

Залежно від родовища і складу Нафта поділяється на сорти:

 • Brent;
 • WTI;
 • Light Sweet;
 • Statfjord;
 • Kirkuk.

Кожен з видів видобувається в різних країнах. Така класифікація введена для полегшення експорту сировини.

Походження “чорного золота”

Нафта як природна рідина утворилася кілька сотень мільйонів років тому. Найбільш достовірною гіпотезою її походження є органічна теорія. Шари відмираючих організмів протягом тривалого часу поступово занурювалися вглиб землі. Під впливом високого тиску і температури без доступу повітря перегнила речовина перетворилася в вуглеводні.

Повідомлення, присутні в літописах, свідчать, що нафта була відома людству ще 6000 років тому. У ті часи використовувалися тільки її в’яжучу властивість. Тому вона застосовувалася в будівництві.

Пізніше, під час ведення військових дій, стали використовувати горючість нафти. З неї стали виготовляти зброю. І тільки в XX—XXI ст. Нафта стала застосовуватися як паливо. Завдяки темному кольору і великої цінності їй дали назву «чорне золото».

Процес видобутку

Видобуток нафти являє собою складний технологічний процес. На першому етапі ведеться геологічна розвідка місцевості. Після її знаходження проводиться розрахунок на доцільність розробки родовища. Потім починається буріння свердловин. Існує 3 способи видобутку «чорного золота».

Коротко їх опис має наступний характер:

 • Первинний. Якщо внутрішній тиск розроблюваного родовища високий, то Нафта починає бити з-під землі фонтаном. В такому випадку її видобуток не є витратною. Якщо сила тиску недостатня, доводиться використовувати верстати-качалки. Таким способом видобувається до 15% світових запасів.
 • Вторинний. Якщо ж масляниста рідина самостійно не виходить на поверхню, то в свердловину закачується газ. Потім подача сировини ведеться за допомогою насосів.
 • Третинний. Є найбільш витратним. Якщо нафтові поклади знаходяться на великій глибині, то в свердловину закачується гаряча пара. В результаті відбувається розрідження маслянистої рідини, і вона легше відкачується на поверхню.

При розробці родовищ часто над поверхнею шару нафти знаходиться газова шапка. Такий попутний газ теж знаходить застосування в промисловості.

Фізичні характеристики

Щільність нафти коливається в межах 0,65-1,05 г/см3. Залежно від зміни цього показника вона розділяється на легку, середню і важку.

Серед інших фізичних характеристик виділяються:

 • В’язкість. Її величина становить 40-60 мм2/с.
 • Молекулярна маса дорівнює величині 220-400 г/моль.
 • Температура спалаху – від + 35 до + 121 градусів.
 • Температура кристалізації – від -60 до + 30 градусів.
 • Питома теплоємність (1,7-2,1 кДж/(кг∙К)).

Для розчинення в’язкої рідини застосовуються спеціальні розчинники. У воді вона нерозчинна, але може утворювати з нею емульсії.

Хімічні складові

За хімічним складом Нафта складається з вуглеводнів та інших компонентів. Вони мають наступну характеристику:

 • Рідкі вуглеводні. Їх кількість становить до 90% всього обсягу суміші. Вони, своєю чергою, поділяються на парафіни, нафтени і ароматичні сполуки.
 • Гетероатомні сполуки. Складають приблизно обсяг 5%. В основному вони складаються з сірчистих, азотних і кисневих речовин.
 • Інші компоненти. Сюди входять розчинені гази, мінеральні солі, вода, хлориди.

Завдяки такому хімічному складу нафтопродукти піддаються процесу ректифікації. В результаті виходять певні види палива, використовувані в промисловості:

 • бензин;
 • гас;
 • дизельне паливо;
 • мазут;
 • мастильний матеріал.

Кожна зі складових використовується в своїй галузі. На сьогодні без таких вуглеводнів світова промисловість обійтися не може.

Використання нафти

У чистому вигляді Нафта практично не застосовується. На переробних заводах вона розділяється на фракції, кожна з яких використовується як паливо. Однак продукти переробки нафти знаходять застосування і в інших галузях промисловості.

З них виготовляється:

 • Поліетилен. Наприклад, Пакети, Плівки, труби.
 • Поліпропілен. З такого матеріалу виготовляються окремі деталі для автомобілів, медичний інструмент, посуд, килими.
 • Полістирол. Йде на виготовлення пластмасових бочок і упаковок. Застосовується в якості утеплювача.
 • Полівінілхлорид. Цей матеріал використовується для виробництва пластикових вікон і підвісних стель.
 • Синтетичний каучук. Знаходить застосування у взуттєвій промисловості. З нього виготовляється гума.

В даний час попит на нафтову продукцію врівноважується пропозицією. Однак, за оцінкою фахівців, світові запаси нафти можуть закінчитися через 50 років. Людство повинно задуматися над цією проблемою і за цей період постаратися перейти на альтернативні джерела енергії.

Посилання на основну публікацію