✅Реферат на тему «Як утворюється ґрунт»

Грунт є одним з важливих компонентів планетної біосфери. Він – це ланка, що зв’язує неживу і живу природу. При відсутності родючого ґрунту рельєф на Землі був би однорідним, а рослинний і тваринний світ був би вкрай бідним. При розгляді теми «Як утворюється ґрунт» важливо вивчити принципи формування її моделі.

Утворення важливого компонента біосфери

Ґрунтоутворення – важливий для планети процес, він є безперервним і досить тривалим. На Землі існує багато видів ґрунтів, але всі вони об’єднані тим, що в їх основу закладені гірські породи. Вони забезпечують скупчення в ґрунтах всіляких мінеральних солей. Протягом багатьох століть відбувається безперервне руйнування створених природою гірських порід. Такий процес відбувається під дією ряду факторів:

 • тепло, що виходить від сонця;
 • повітря;
 • вода;
 • живі організми.

Від гірських порід відколюються дрібні частинки, які скочуються на низинні території, накопичуються невеликими групами в тріщинах круч, скель. З плином часу на таких ділянках починають проростати невисокі чагарники, трав’яні рослини. Поживний простір поступово розширюється за допомогою кореневих систем живих організмів. При цьому в ґрунті підвищується повітрообмін, поступово в нього входять і додаються корисні компоненти.

Велике значення для створення родючих ґрунтів мають представники фауни. Йдеться про комах, мікроорганізмів, підземних тварин, які беруть участь у формуванні сприятливого середовища для рослин. Їх безперервна життєдіяльність призводить до постійного розпушування ґрунтів, змішування з окремими частинками від рослин.

Створення гумусу

Представники флори і фауни після загибелі поступово розкладаються, чим забезпечується утворення ґрунтового родючого шару — гумусу. По товщині такий пласт стандартно не перевищує 2 см.

Саме гумус визнаний найважливішою складовою будь-якого ґрунту. Він створює необхідні природні умови, без яких неможливий ріст і розвиток рослин. Різноманіття і кількість останніх залежить безпосередньо від процентного наявності гумусу на конкретній території. Ця інформація стане корисною при підготовці доповіді по навколишньому світу.

Поживний шар створюється за рахунок всіх живих організмів, що існують на планеті. До них відносяться:

 • комаха;
 • гриби і мікроорганізми;
 • водорість;
 • бактерія.

Всі вони поступово, але ретельно переробляють загиблі рослини, максимально подрібнюючи і готуючи їх до подальшої переробки. Головне значення у формуванні гумусу відведено дощовим черв’якам. Вони здатні пропускати через свій організм землю, наповнюючи її безцінними мінеральними і органічними компонентами. При розгляді питання в 3 класі по навколишнього світу “що таке ґрунт” слід позначити роль цих істот.

В цілому перегній визнаний природним багатством, унікальність якого полягає в тому, що його неможливо виготовити вручну. Унікальний склад речовини не вдається в точності повторити навіть сучасним лабораторіям. Тільки природа протягом багатьох років створює родючий пласт ґрунту, необхідний рослинному світу.

Гумус в різних регіонах різниться за складом, кількістю. Найбільше його присутній в чорноземі, який визнаний найбільш родючим ґрунтом на Землі. Друге місце за вмістом збагаченої речовини відведено деревно-підзолистих і підзолистих ґрунтів, які в основному зустрічаються в утішній місцевості. Найменше гумусу за складом відзначається в супіщаних і піщаних пластах.

Основні властивості ґрунтів

Будь-який ґрунтовий покрив оцінюється за єдиним критерієм, це його родючість. Від неї залежить повноцінне зародження, розвиток і подальше зростання всіх рослин. При визначенні відповідей в 3 класі, з чого складається ґрунт, слід визначити її основні властивості:

 • мікробний склад;
 • показник кислотності;
 • механічний склад, що позначається щільністю і розмірами ґрунтових частинок;
 • вологоємність, якою визначається здатність вбирання води з подальшим її утриманням.

Ґрунтоутворення – тривалий, але важливий для планети процес, що залежить від цілого ряду факторів. Він забезпечує створення родючого шару з мінеральними солями, впливає на ріст рослин. У повідомленні або розповіді по навколишнього світу потрібно позначити особливості формування гумусу.

Посилання на основну публікацію