✅Державна цивільна служба Італії

Державна цивільна служба Італії – це елемент механізму публічного управління, що забезпечує безпосередню реалізацію функцій і завдань публічного управління за допомогою організації та здійснення спеціальної професійної діяльності італійськими громадянами в системі публічного управління.

Основні принципи державної цивільної служби Італії

Основні засади організації та здійснення державної цивільної служби Італії знайшли закріплення в конституційних положеннях.

Згідно з Конституцією цієї країни особи, які заміщають посади державної служби, несуть відповідальність виключно перед італійським народом, органи та установи публічної влади повинні функціонувати неупереджено, а посади заміщаються виключно на конкурсній основі.

Щодо окремих груп осіб, які заміщають посади державної цивільної служби, у тому числі осіб, які заміщають посади в судових органах, в інших правоохоронних органах, передбачаються додаткові обмеження, зокрема не допускається участь таких осіб у політичних партіях.

Загальні та спеціальні питання організації та реалізації державної цивільної служби регулюються спеціальним законодавством.

Система державної цивільної служби Італії

Під державною службою в Італії розуміється державний апарат, представлений:

 • Службовцями, які заміщають посади в органах виконавчої влади, у тому числі відомствах і міністерствах, а також представництвах за кордоном;
 • Військовослужбовець;
 • Службовцями, які заміщають посади в правоохоронних органах, в тому числі поліції, судах, митниці та ін.;
 • Службовцями поштової служби;
 • Особами, які займаються викладацькою діяльністю в спеціальних навчальних закладах, які готують фахівців для державної служби;
 • Службовцями медичних державних установ;
 • Службовцями, що заміщають посади в системі публічного управління областями та місцевими громадами.

Розвиток державної цивільної служби Італії

До початку 1990-х рр. державна цивільна служба Італії являла собою замкнуту систему, посади служби заміщалися виключно на основі конкурсного відбору після проходження спеціального стажування.

Розстановка службовців всередині системи публічного управління здійснювалася за допомогою присвоєння відповідного рангу; підвищення рангу вироблялося на основі оцінки професійних якостей з урахуванням тривалості досвіду реалізації службової діяльності, а також характеристики, яку давало службовцю його безпосереднє керівництво.

При цьому розгляд питань підвищення на посаді було віднесено до відання спеціальних установ. У зазначений період службовці ставилися до одного з найбільш соціально захищених верств італійського суспільства, оскільки мали гарантії в області фінансового забезпечення, тобто стабільну і відносно високу оплату праці; звільнення службовця з посади передбачало реалізацію складної процедури.

З початку 1990-х рр.в системі публічного управління Італії почала реалізовуватися адміністративна реформа, яка концептуально змінила підхід до організації державної служби. Зміст реформи визначали заходи, передбачені спеціальним законодавством і передбачають впровадження в систему публічного управління методів організації праці з приватної сфери.

У найзагальнішому вигляді основні напрями реформування державної цивільної служби в Італії можна охарактеризувати наступним чином:

 • Розмежування публічного управління, тобто безпосередньо прийняття управлінських рішень, та адміністративної діяльності, тобто реалізації прийнятих управлінських рішень;
 • Виходячи з такого розмежування, Державна служба була реформована: фактично з системи державної служби були виключені особи, які заміщали посади в органах і установах, що реалізують повноваження з виконання управлінських рішень. На відміну від службовців, які заміщають посади в органах, де розроблялися управлінські рішення, конкретні управлінські програми та заходи, тобто службовців, які заміщають посади державної служби, особи, які реалізують управлінські рішення, залучалися на основі загального трудового законодавства за контрактом. Таким чином, зазначені особи були позбавлені статусу державних службовців і того обсягу гарантій, який надавався відповідно до специфіки службової діяльності державним службовцям;
 • Комплектування Державної служби перестало бути закритим. Комплектування стало відбуватися не тільки на конкурсній основі; особи залучалися і виходячи зі своїх професійних знань, наявної освіти і досвіду роботи без конкурсу. При цьому до конкурсного відбору допускалися як особи, які раніше перебували на посадах служби, так і фахівці з приватної сфери;
 • Обсяг оплати праці службовців став визначатися колективною угодою, яка укладається між спеціальним агентством, що залучає фахівців; з окремими фахівцями могли укладатися і спеціальні контракти, що передбачають індивідуальні умови оплати праці. Понад базової оплати праці стали встановлюватися доплати виходячи зі складності реалізованої діяльності та займаної посади.

Необхідно відзначити, що відділення функції вироблення управлінських рішень (стратегій, програм і заходів розвитку окремих сфер і територій) від безпосередньої реалізації таких управлінських рішень і передача останньої функції в приватну сферу проводиться в більшості розвинених держав. Це пов’язано з необхідністю:

 • Демократизації публічного управління;
 • Мінімізації втручання держави у приватні справи;
 • Скорочення витрат на утримання державного апарату;
 • Залучення фахівців високого рівня з приватної сфери до вирішення соціально-значущих завдань.
Посилання на основну публікацію