З’єднання провідників

Визначальними методами з’єднання провідників в електротехніці є послідовне і паралельне з’єднання. Так само знайшли широке застосування їх різноманітні комбінації.

Послідовним з’єднанням провідників прийнято позначати тип з’єднання, при якому кінець попереднього елемента електричного кола стикується з початком лише одного — наступного:

Електростатика. З'єднання провідників.

При послідовному з’єднанні опір є підсумком опорів всіх провідників (R = R1 + R2), сила струму буде незмінною (I = const) згідно закону збереження заряду, а напруга, аналогічно опору, тотожна сумі напруг на кожному відрізку (U = U1 + U2).

Паралельним з’єднанням провідників прийнято позначати тип з’єднання, при якому всі провідники включені між однією і тією ж парою точок (вузлів).

Електростатика. З'єднання провідників.

Вузол — місце розгалуження ланцюга, в якій поєднуються не менше трьох провідників.

Сила струму при паралельному з’єднанні є підсумком сил струму на кожному провіднику (I = I1+ I2), напруга буде незмінним (U = const). А опір характеризується провідністю (G) провідника.

Провідність — показник, обернено пропорційний опору (G = 1/R), виражається в сименсах (1 См = 1 Ом-1) і при паралельному з’єднанні буде є сумою провідностей усіх провідників (G = G1+ G2), значить, 1/R = 1/R1+ 1/R2.

Змішаним з’єднанням провідників прийнято позначати тип з’єднання, при якому окремі елементи електричної ланцюга з’єднуються послідовно, а окремі — паралельно:

Електростатика. З'єднання провідників.

Для обчислення сили струму, напруги і опору при даному типі з’єднання, потрібно розділити його на елементарні сегменти, і обчислити силу струму, напругу та опір в них з урахуванням перерахованих вище закономірностей, при цьому схема спроститься і обчислити в ній необхідні параметри буде значно легше.

Електростатика. З'єднання провідників.

Посилання на основну публікацію