Звук. Шум. Класифікація шуму

Шум можна розділити на 4 основні групи, які мають поділ на підгрупи.

1. По механізму виникнення:

 • 1.1 механічний шум (робота машин і механізмів) – створюється пружними коливаннями твердої і рідкої поверхні;
 • 1.2 аеро- і гідродинамічний шум, який виникає при появі турбулентності в газовій або рідкому середовищі;
 • 1.3 електродинамічний шум чуємо при появі електричної дуги, коронного розряду.

2. За частотою розрізняють наступні види шуму:

 • 2.1 низькочастотний менше трьохсот герц;
 • 2.2 среднечастотний від трьохсот до восьмисот герц;
 • 2.3 високочастотний вище восьмисот герц.

3. За спектром шумового дії:

 • 3.1 широкосмуговий (більше однієї октави);
 • 3.2 тональний (нерівномірний розподіл енергії звуку із значною перевагою в межах довільній октави).

Спектр шуму – це залежність величини звукового тиску від частоти.

4. За часом впливу шум поділяється на:

 • 4.1 постійний, при якому рівень звукового тиску протягом певного часового проміжку постійний в межах 5 дБ,
 • 4.2 непостійний, шум, при якому інтенсивність змінюється в будь-яку довільну сторону більш ніж на 5 дБ, він буває трьох видів:
 • 4.2.1 коливається – відбувається плавне коливання рівня шуму від мінімального до максимального значення протягом певного часу,
 • 4.2.2 переривчастий – відбувається покрокове зміна рівня шуму більш ніж на 5 дБ, при цьому крок має тривалість понад 1 секунди,
 • 4.2.3 імпульсний – шум, створений одним звуком або комбінацією пружних коливань з тривалістю менше 1 секунди.
Посилання на основну публікацію