1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Знак швидкості

Знак швидкості

Руху точки по заданій траєкторії можуть відрізнятися не тільки величиною швидкості, а й тим, в який бік рухається точка по траєкторії.

Траєкторія розмічається так, що в одну сторону довжини шляхів s ростуть, а в іншу – зменшуються. Формула (9.1) дасть тому різні знаки для швидкості, залежно від того, в який бік рухається крапка. Справді, знаменник t2 – t1 у формулі завжди позитивний, так як t2 (більш пізній момент) завжди виражається великим числом, ніж t1 (більш ранній момент). Чисельник ж s2 – s1 позитивний, якщо точка рухається в позитивному напрямку (довжина шляху зростає), і від’ємний в іншому випадку. Значить, якщо формула (9.1) дає для швидкості позитивне число, то це означає, що точка рухається в позитивному на-правлінні, а якщо формула дає негативну величину – то точка рухається в негативному напрямку. Таким чином, при даному виборі позитивного напрямку визначення швидкості, яке ми дали в § 9, вказує, крім величини швидкості, також сторону, в яку рухається точка, по відношенню до обраним напрямом.

Якщо доводиться мати справу тільки з одним певним напрямом руху по даній траєкторії, то зазвичай вважають напрямок руху точки за позитивний напрямок її траєкторії; тоді і величина швидкості виявляється позитивною.

ПОДІЛИТИСЯ: