Зміна ентропії системи

Визначаючи зміну ентропії системи, можна, таким чином, дізнатися, чи буде дана реакція протікати спонтанно. Однак експериментальне визначення ентропії пов’язане з деякими серйозними труднощами. Судити про здатність системи до спонтанного руху по зміні її ентропії зручно лише при розгляді ізольованих систем, а також за тієї умови, що деякі інші параметри системи підтримуються при цьому незмінними. У тих же випадках, коли система обмінюється енергією з навколишнім її середовищем (тобто як в закритих, так і у відкритих системах), реакції можуть протікати мимовільно навіть при А5 менше нуля. У цих випадках»рушійною силою»процесу буде енергія, що надходить з навколишнього середовища. Тому для того, щоб дізнатися, чи буде цікавий для нас біологічний процес протікати спонтанно, нам необхідно визначити зміни ентропії, що відбуваються як у самій системі, так і в навколишньому її середовищі.

Дійсно, енергія може відбиратися з середовища або поглинатися нею (об’єднуючи закриту систему з навколишнім її середовищем, ми отримуємо за визначенням нову ізольовану систему). Це означає, що при такому розгляді саме поняття»система»служить для позначення істотно різних об’єктів, і тому треба весь час усвідомлювати, що ж мається на увазі під системою в кожен даний момент обговорення.

Отже, зміни ентропії per se занадто важко визначити таким чином, щоб це було зручно для практичного використання, і тому необхідно відшукати інший параметр, який дозволяв би одночасно врахувати зміни внутрішньої енергії та ентропії системи і в той же час визначався б експериментально з достатньою легкістю. Таким параметром є вільна енергія.

Посилання на основну публікацію