Згорання палива

Згорання палива – це хімічний окислювальний процес. При згорянні атоми вуглецю З об’єднуються з атомами кисню О, формуючи молекули. Внаслідок, зазначеного процесу йде виділення енергії, застосовуваної людьми для технічних потреб.

При описі властивостей палива застосовують такий параметр, як теплотворність. Теплотворність характеризує кількість теплоти, що виділяється при згорянні 1 кг палива.

У фізиці теплотворності пропорційно поняття питомої теплоти згоряння речовини.

Питома теплота згоряння – фізична величина, що показує кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні 1 кг палива.

Для позначення питомої теплоти згоряння застосовують латинський символ q. Одиниця виміру: дж/кг При згоранні виділяється велика кількість теплоти, тому досить часто застосовуються МДж (мегаджоулі) і ГДж (гігаджоулі)

В одиницях виміру не представлені °С, оскільки згоряння палива йде практично при постійних температурах.

Питома теплота згоряння фіксується експериментальним методом з використанням складних установок. При роботі з завданнями шкільної програми зручніше застосовувати спеціалізовані таблиці.

Посилання на основну публікацію