Захист електродвигунів

Безперебійна і надійна робота електродвигунів, в першу чергу, забезпечується належним підбором їх по:

  • електричній номінальній потужності;
  • формі виконання;
  • режиму роботи.

Також важливе значення має дотримання всіх необхідних правил і вимог при:

  • створенні безпосередньої електричної схеми;
  • виборі проводів і кабелів;
  • пускорегулювальної апаратури;
  • електромонтажі і подальшій експлуатації асинхронного двигуна.

Навіть для вірно експлуатованих і спроектованих електричних двигунах при їх нормально роботі завжди є ймовірність виникнення режимів, ненормальних і аварійних для асинхронного двигуна.

Для того що б організувати надійний захист електродвигуна від всіляких пошкоджень при порушенні режиму його роботи, а також заздалегідь знеструмити несправний електродвигун від електромережі, тим самим обмеживши і запобігши розвиток аварії, створюються різні засоби захисту асинхронних двигунів. Залежно від наявного характеру ймовірних пошкоджень і ненормальних робочих режимів розрізняють наступні найбільш поширені види електричного захисту асинхронних двигунів.

Захист електродвигунів від можливих коротких замикань вимикає асинхронний двигун при початковому появі в його основному електроланцюзі або ж в електроланцюзі управління струмів короткого замикання. Електричні апарати, які здійснюють захист електродвигунів від таких коротких замикань (електромагнітні реле, плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі з магнітним або тепловим розчеплювачем), працюють майже миттєво, тобто без витримки часу.

Захист електродвигунів від перевантаження оберігає електричну машину від неприпустимого і руйнівного перегріву, зокрема і при відносно малій за величиною, але вельми тривалих теплових надмірних навантаженнях. Захист електродвигунів від великого навантаження повинен використовуватися тільки для асинхронних двигунів тих діючих механізмів, у яких може спостерігатися підвищення навантаження при порушеннях їх роботи.

Електричні апарати захисту від струмового перевантаження (електромагнітні реле, теплові і температурні реле, автоматичні вимикачі з годинниковим механізмом і тепловим розчеплювачем) при появі перевантаження вимикають асинхронний двигун з деякою витримкою часу, тим більшою, чим менше саме струмовеий перевантаження, а в деяких випадках, при занадто великих електричних перевантажень, – і миттєво.

Електричний захист від зникнення або зниження напруги (так званий нульовий захист) здійснюється за допомогою одного або ж кількох спеціальних електромагнітних апаратів, впливає на вимикання асинхронного двигуна при надмірній перерві електроживлення або зниженні напруги електромережі нижче певного значення і тим самим надійно оберігає асинхронний двигун від випадкового відключення після усунення переривання електроживлення або повного відновлення напруги мережі.

Надійний захист електродвигунів (асинхронних двигунів) від функціонування тільки на 2 фазах добре охороняє електродвигун від надмірного перегріву, а також від так званого «перекидання», тобто довільній зупинці під електричним струмом через зниження чинного моменту, що розвивається асинхронним двигуном, при обриві в одній з робочих фаз основного електроланцюга. Захист працює на вимикання асинхронного двигуна. У ролі апаратів захисту використовують як електромагнітні, так і теплові реле. У першому випадку захист може не мати додаткової витримки часу.

Також є і деякі інші види захисту, які використовуються рідше (від однофазних замикань безпосередньо на землю в електромережах з ізольованою нейтраллю, підвищення напруги, підвищення швидкості обертання електроприводу і т.д.). Електричні апарати захисту можуть робити один або відразу декілька різновидів захистів. Так, певні автоматичні вимикачі створюють захист електродвигунів від випадкових коротких замикань і від струмового перевантаження.

Посилання на основну публікацію