Завдання опору матеріалів

Тверді тіла при впливі на них з будь-якої силою можуть змінювати свою форму і розміри, т. Е. Деформуватися. Якщо після зняття навантаження тіло повертає свій первісний стан, то деформацію називають пружною. Якщо після зняття навантаження тіло залишається деформованим, то говорять про пластичну (залишкової) деформації.
На практиці залишкові деформації, що виникають в елементах, говорять про порушення нормальної роботи конструкції. При створенні машин і споруд необхідно вибрати матеріал і розміри деталей таким чином, щоб при впливі зовнішніх сил споруди не піддавалися руйнації і залишкової деформації, т. Е. Були досить міцними. Міцністю називають здатність тел витримувати вплив зовнішніх сил без руйнування і виникнення небезпечних наслідків.
На практиці всі конструкції та споруди відчувають на собі пружні деформації. Якщо при досягненні деякого критичного значення зовнішніх впливів конструкція перестає нормально функціонувати, хоч і володіє необхідною міцністю, то говорять про недостатній жорсткості такої конструкції. Отже, жорсткість – це здатність тіла опиратися впливу пружної деформації.
Також під впливом зовнішніх впливів тіла можуть змінювати свою форму і залишатися в такому положенні. При проектуванні необхідно підбирати розміри так, щоб виникаючі в елементах пружні переміщення не порушували загальної роботи конструкції або споруди. Здатність тіл зберігати стійку рівновагу називають пружністю. Тому можна сказати, що основним завданням предмета «Опір матеріалів» є розрахунок елементів конструкцій і споруд, що забезпечує їм міцність, жорсткість і стійкість.
Опір матеріалів – розрахунково-теоретична дисципліна. Для визначення зовнішніх сил, що діють на елементи конструкцій і деталі машин в експлуатації, використовують методи теоретичної механіки, в основному статики, в яких розглядається рівновага абсолютно твердого тіла. Складаючи рівняння рівноваги, допустимо замінювати одну систему сил інший, еквівалентної їй, переносити сили вздовж лінії їх дії або замінювати сили їх рівнодійними, але в деяких випадках такі спрощення можуть бути причиною помилкових розрахунків. Тому всі основні положення опору матеріалів піддаються багаторазовим експериментальним дослідженням і доповненням.
У деяких випадках теоретичний розрахунок виявляється настільки складним, що доводиться виготовляти модель проектованої конструкції і піддавати її випробувань, щоб отримати дані про характер і величиною деформацій.

Посилання на основну публікацію