Засоби захисту від ураження електричним струмом

Інструктаж (як організаційний засіб захисту від ураження електричним струмом) – це спеціальне громадський захід, в процесі якого відбувається передача працюючому персоналу набору певних знань, безпосередньо пов’язані з їх трудовою діяльністю, і необхідних для здійснення правильного і безлопатева виконання своїх професійних обов’язків. В результаті цього інформування у колективу (і кожної людини окремо) з’являються точні відомості про необхідність і важливість виконання існуючих правил і норм з безпеки на даному підприємстві.

Виділити такі різновиди інструктажу:

  • вступний інструктаж
  • первинний інструктаж
  • періодичний інструктаж (або повторний)
  • техніка безпеки (електробезпека)

Техніка безпеки, це інформаційна система певних технічних засобів, методів і прийомів трудової діяльності, що сприяють створенню більш безпечних умов праці для життя людей. Вона є одним з найбільш важливих і значимих заходів щодо охорони праці. Техніка безпеки має в собі збірку різних технічних засобів, правил, інструкцій, які завчасно попереджають всілякі аварійні і небезпечні для життя людини ситуації. У підсумку, це значно знижує ймовірність виникнення електротравматизму.

Правильна організація робочого місця.

Робочим місцем прийнято називати територію, на якій здійснюється трудова діяльність бригади (групи працівників) або окремого працівника. Правильною організацією робочого місця можна назвати таке створення порядку, яке повністю забезпечує найбільш сприятливий і безпечне вчинення будь праці (не виключаючи більш ефективного і прагматичного застосування знарядь і предметів праці). Подібна організація свого робочого місця сильно підвищує загальну продуктивність праці, і, звичайно, сприяє меншій втоми людини. Припустимо: правильне розташування самої людини (його поза) виключає або вагомо знижує негативну дію при здійсненні роботи або чисте і прибране за собою робоче місце виключає витрати часу на знаходження деталей, частин і т.д.

Чергування праці і відпочинку.

При тривалій роботі, природно, виникає моральна і фізична втома. Вона, в результаті, впливає на подальшій працездатності людини. При втоми сильно знижується активність, уважність, почуття міри і т.д. Це все збільшують ймовірність нещасного випадку. Для виключення цих чинників при роботі слід чергувати час праці і відпочинку.

Найбільш оптимальний режим відпочинку і праці можливо досягти:

  • Робити паузи і перерви в роботі
  • Зведення до мінімуму монотонності і малорухомості
  • Робота в середньому і комфортному ритмі і темпі
  • Чергувати різновиди робіт і умови робочого середовища
  • Застосовувати засоби індивідуального захисту (навушники при шумі і т.д.)
  • Використовувати позитивний вплив музики, кольору і естетики

Розумний підбір робочого персоналу.

У правилах по техніки безпеки передбачено наступне: підбір працівників для подальшої трудової діяльності (пов’язаної з електрикою) відбувається з урахуванням загального стану здоров’я робочого персоналу, що буде стежити за електроустаткуванням. Такий відбір спрямований на – не допустити до робіт хворих людей, оскільки це безпосередньо впливає на продуктивність і безпеку.

Посилання на основну публікацію