Замкнута система тіл

Найчастіше в практичному застосуванні досить важко розглядати рух виключно одного тіла, тому вводиться поняття маса системи тіл. Дана фізична величина визначається сумою маси всіх тіл, що входять в дану систему.

Коли система тіл досить об’ємна величина, прийняти її за матеріальну точку не дуже зручно, оскільки будь-яка матеріальна точка повинна мати свою координату. Щоб визначити координату центру мас системи тіл, слід скористатися наступною формулою:

Замкнута система тіл

Якщо система тіл рухається з деякою швидкістю, то для визначення її імпульсу слід знайти суму всіх імпульсів тіл даної сістеми.В шкільній програмі вивчаються тільки процеси, що відбуваються в замкнутій системі.

Замкнута система – це система, в якій тіла взаємодіють тільки один з одним.

Посилання на основну публікацію