1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Залежність опору провідника від температури

Залежність опору провідника від температури

Кожна речовина має свій питомий опір. Причому опір буде залежати від температури провідника. Переконаємося в цьому, провівши наступний дослід.

Припустимо струм через сталеву спіраль. У ланцюзі зі спіраллю підключимо послідовно амперметр. Він покаже деяке значення. Тепер будемо нагрівати спіраль у полум’ї газового пальника. Значення сили струму, яке покаже амперметр, зменшиться. Тобто, сила струму буде залежати від температури провідника.

Зміна опору в залежності від температури

Нехай при температурі 0 градусів, опір провідника дорівнює R0, а при температурі t опір дорівнює R, тоді відносна зміна опору буде прямо пропорційна зміні температури t:

(R- R0)/R = a*t.

У даній формулі а – коефіцієнт пропорційності, який називають ще температурним коефіцієнтом. Він характеризує залежність опору, яким володіє речовина, від температури.

Температурний коефіцієнт опору чисельно дорівнює відносній зміні опору провідника при нагріванні його на 1 Кельвін.

Опір провідника
Опір провідника

Для всіх металів температурний коефіцієнт більше нуля. При змінах температури він буде незначно змінюватися. Тому, якщо зміна температури невелика, то температурний коефіцієнт можна вважати постійним, і рівним середньому значенню з цього інтервалу температур.

Розчини електролітів з ростом температури опору зменшується.

Тобто для них температурний коефіцієнт буде менше нуля.

Опір провідника залежить від питомого опору провідника і від розмірів провідника. Так як розміри провідника при нагріванні змінюються незначно, то основною складовою зміни опору провідника є питомий опір.

Залежність питомого опору провідника від температури

Спробуємо знайти залежність питомого опору провідника від температури.

Підставимо в отриману вище формулу значення опорів R = p*l/S R0 = p0*l/S.

Отримаємо наступну формулу:

p = p0 (1 + a*t).

Температурний коефіцієнт можна вважати постійним, отже, питомий опір провідника буде прямо пропорційно температурі провідника.

ПОДІЛИТИСЯ: