Закони збереження в механіці (формули)

Далі буде перелічено усі формули закону збереження в механіці. Будьте уважні і не забувайте про змінні.

Сила і імпульс:

 Закони збереження в механіці (формули)

Закон збереження імпульсу:

 Закони збереження в механіці (формули)

Реактивна сила тяги:

 Закони збереження в механіці (формули)

Формула Ціолковського:

 Закони збереження в механіці (формули)

Механічна робота:

 A = Fs cos α

потужність:

 Закони збереження в механіці (формули)
Кінетична енергія:

 Закони збереження в механіці (формули)

Теорема про кінетичну енергію:

 A = Ek2 – Ek1

Потенціальна енергія:

 Закони збереження в механіці (формули)

Закон збереження енергії в механічних процесах:

 Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2.

Втрата механічної енергії при неупругом зіткненні:

 Закони збереження в механіці (формули)

Рівняння Бернуллі:

 Закони збереження в механіці (формули)
Формула Торрічеллі:

 Закони збереження в механіці (формули)

Центр мас твердого тіла:

 Закони збереження в механіці (формули)
Момент інерції твердого тіла:

 Закони збереження в механіці (формули)

Кінетична енергія обертового твердого тіла:

 Закони збереження в механіці (формули)

Кінетична енергія твердого тіла при плоскому русі:

 Закони збереження в механіці (формули)

Теорема Штейнера:

I = Ic + md2.

Момент імпульсу твердого тіла:

 L = Iω.

Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла:

 Закони збереження в механіці (формули)
Закон збереження моменту імпульсу:

 I1ω1 = I2ω2.

Третій закон Кеплера:

 Закони збереження в механіці (формули)
Перша космічна швидкість:

 Закони збереження в механіці (формули)

Друга космічна швидкість:

 Закони збереження в механіці (формули)

 

Посилання на основну публікацію