Закони збереження в механіці

У попередніх параграфах ми фактично побудували загальну схему вирішення основної задачі динаміки:

  • – Цілий ряд фізичних законів дають можливість розраховувати сили, що діють на тіла;
  • – Другий закон Ньютона і відомі сили дозволяють отримати рівняння, для визначення прискорень тіл;
  • – Методи кінематики дозволяють, в принципі, розрахувати закони руху тіл, за їхніми відомим прискорень.

У цьому параграфі ми розглянемо фундаментальні фізичні закони збереження енергії, імпульсу і моменту імпульсу, також дозволяють отримувати рівняння для опису руху тіл. Хоча ці закони нами будуть отримані на підставі законів Ньютона, їх узагальнення мають велику область застосування, фактично саме закони збереження є фундаментом сучасної фізики. У деяких випадках в якості вихідних аксіом механіки (та інших розділів фізики) використовують закони збереження, тоді закони Ньютона можуть розглядатися як «теореми», що є наслідком законів збереження.

Розглянуті нижче закони збереження тісно пов’язані з властивостями симетрії простору і часу. Симетрія в даному випадку розуміється в гранично широкому сенсі – наявність перетворень, що залишають всі властивості розглянутої системи незмінними. Згідно знаменитої теореми Еммі Нетер кожної зберігається величиною відповідають деяка симетрія, і навпаки наявність будь-якого елементу симетрії призводить до появи зберігається фізичної величини

Посилання на основну публікацію