Закони заломлення для повітря-середовище

1. При розгляді падаючого і зламаного променя, а також нормалі до розділів середовищ, всі перераховані величини знаходяться в одній площині.

2. Ставлення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є постійною величиною, рівною показнику заломлення середовища.

З даного співвідношення зрозуміло, що значення показника заломлення більше одиниці, це означає, що синус кута падіння завжди більше синуса кута заломлення. Тобто, якщо промінь виходить з повітря в більш щільну середу, то кут зменшується.

Показник заломлення так само показує, як змінюється швидкість поширення світла в тому чи іншому середовищі, щодо поширення у вакуумі:

Звідси можна отримати наступне співвідношення:

Коли ми розглядаємо повітря, то можемо робити деякі зневаги – будемо вважати, що показник заломлення даного середовища дорівнює одиниці, тоді і швидкість поширення світла в повітрі буде дорівнює 3 * 108 м / с.

Посилання на основну публікацію