Закони геометричної оптики

Довжини світлових хвиль, сприйманих оком, дуже малі, тому при вирішенні багатьох завдань оптики можна відволіктися від хвильової природи світла. Якщо розміри отворів і перешкод великі в порівнянні з довжиною світлової хвилі, то дифракційними явищами можна знехтувати і вважати, що світло поширюється вздовж променів. Дифракція виявляється тим слабкіше, чим менше довжина хвилі. При цьому опис явищ і аналіз дії різних пристроїв зводиться до розгляду геометрії ходу світлових променів. Відповідний розділ оптики називається геометричною оптикою. Геометрична оптика, таким чином, відповідає граничному нагоди малих довжин хвиль:.
Геометрична оптика широко використовується в світлотехніці і при розгляді дій численних приладів і пристроїв – від лупи і окулярів до найскладніших оптичних мікроскопів і телескопів.
Основу геометричної оптики складають чотири закони:

  • закон незалежності світлових променів;
  • закон прямолінійного поширення світла (в однорідному середовищі);
  • закон відбиття світла;
  • закон заломлення світла (закон Снелліуса).
Посилання на основну публікацію