Закони фотоефекту — коротко

1. Швидкість, яку здатний розвинути електрон, пропорційна тій інтенсивності, з якою діє світло на катод.

Це означає, що частота світла безпосередньо впливає на швидкість руху.

На графіку можна побачити, що рух електронів починається лише при досягненні світла певної початкової частоти. Ця частота називається червоною кордоном. Якщо частота випромінювання менше червоною кордону, то фотоефект не відбувається, а значить, фототок дорівнює нулю.

2. Швидкість рух фотоелектронів залежить тільки від частоти світла, і збільшується в результаті її збільшення. При цьому вона не залежить від інтенсивності світла.

3. Кожна речовина має свою червоною кордоном. Даний закон пояснюється різними атомними силами, які стримують електрони на зовнішніх електронних оболонках. Величину червоною кордону для кожного елемента визначають в таблицях.

Посилання на основну публікацію