Закон збереження енергії: визначення

Закон збереження енергії формулюється в такий спосіб: повна механічна енергія замкнутої системи тіл, взаємодіючих силами тяжіння і пружності, залишається незмінною.

Закон збереження енергії формулюється в такий спосіб: повна механічна енергія замкнутої системи тіл, взаємодіючих силами тяжіння і пружності, залишається незмінною.

Під повною механічною енергією розуміємо суму кінетичної та потенційної енергій тіл. Кінетична енергія характеризує рухомі тіла, потенційна енергія – взаємодіючі тіла. Обидві енергії змінюються тільки в результаті взаємодії тіл, при якому діють на тіла сили здійснюють роботу, відмінну від нуля. Якщо кілька тіл в замкнутій системі (коли на них не діють ніякі зовнішні сили) взаємодіють між собою тільки силами тяжіння і силами пружності, то при будь-яких взаємодіях тіл робота сил пружності (сил тяжіння) дорівнює зміні потенційної енергії, взятому з протилежним знаком:

A = – (Ер2 – ЕР1).

А по теоремі про кінетичної енергії робота цих же сил дорівнює зміні кінетичної енергії:

A = Ek2 – Ek1.

Порівнявши обидва рівності, отримаємо:

Ek2 – Ek1 = – (Ер2 – ЕР1),

тобто зміна кінетичної енергії і зміна потенційної енергії тіл в замкнутій системі дорівнюють один одному за абсолютним значенням, але мають протилежні знаки.

Якщо кінетична енергія тіл збільшується, то їх потенційна енергія на стільки ж зменшується, і навпаки. Іншими словами, відбувається як би перетворення одного виду енергії в інший:

Ek2 + Ер2 = Ek1 + ЕР1.

Перетворення потенційної енергії в кінетичну і навпаки – головна відмітна властивість енергії.

Посилання на основну публікацію