Закон відбиття світла. Коефіцієнт відображення

Закон відображення характеризує зміну спрямованості променя світла при зіткненні з поверхнею, що відбиває.

Він полягає в тому, що і падаючий, і відбитий промінь розміщені в єдиній площині з перпендикуляром до поверхні, і цієї перпендикуляр ділить кут між зазначеними променями на однакові складові.

 

Найчастіше його спрощено формулюють так: кут падіння і кут відбиття світла однакові:

α = β.

Закон відображення ґрунтується на особливостях хвильової оптики. Експериментально він був обґрунтований Евклидом в III столітті до н.е. Його можна вважати наслідком використання принципу Ферма для дзеркальної поверхні. Також цей закони може бути сформульований як наслідок принципу Гюйгенса, згідно з яким будь-яка точка середовища, до якої дійшло обурення, виступає джерелом вторинних хвиль.

Будь-яке середовище специфічно відображає і поглинає світлове випромінювання. Параметр, що описує відбивну здатність поверхні речовини, позначають як коефіцієнт відбиття (ρ або R). Кількісно коефіцієнт відображення дорівнює співвідношенню потоку випромінювання, відбитого тілом, до потоку, який потрапив на тіло:

Оптика. Закон відбиття світла. Коефіцієнт відображення.

Відповідно до закону збереження енергії, сума коефіцієнта відображення і коефіцієнтів поглинання, пропускання та розсіювання становить одиницю.

Цей коефіцієнт зумовлений багатьма чинниками, наприклад, складом випромінювання і кутом падіння.

Світло повністю відбивається від тонкої плівки срібла або рідкої ртуті, нанесеної на лист скла.

Виділяють дифузне і дзеркальне відображення.

Посилання на основну публікацію