Закон Шарля

Тиск р даної маси газу при постійному обсязі пропорційно температурі.

р = const Т при V = const.

Закон Шарля був відкритий французьким фізиком Ж. Шарлем в 1787 році.

Процес зміни стану термодинамічної системи при постійному обсязі називається изохорным (від грец. hora — простір).

Закон Шарля, як і інші газові закони, є наслідком рівняння стану ідеального газу:

Закон Шарля

Відповідно (р = const Т при V = const), тиск газу лінійно залежить від температури при постійному об’ємі. Ця залежність зображується прямою, яка називається изохорою.

Ізохора

Із зростанням обсягу газу при постійній температурі тиск його, згідно з законом Бойля-Маріотта, падає. Тому изохора, відповідає більшому обсягу, що лежить нижче изохоры, що відповідає меншому обсягу.

У відповідності з (р = const Т при V = const), всі изохоры починаються в точці Т = 0 (тиск ідеального газу при абсолютному нулі дорівнює нулю).

Ізохорний процес використовується в газових термометрах постійного об’єму.

Посилання на основну публікацію