Закон радіоактивного розпаду

Радіоактивний розпад є статичним явищем. Особливістю є те, що ядра одного і того ж елемента розпадаються поступово. Наперед неможливо вказати ймовірність розпаду одного ядра за одиницю часу. Ця ймовірність характеризується коефіцієнтом – постійної розпаду l, яка показує, яка частка ядер розпадається в одиницю часу. Розмірність ?: з-1, хв-1, год-1 і т.д. Під лінійної щільністю іонізації i розуміють відношення числа dn іонів одного знака, утворених зарядженої іонізуючої часткою на елементарному шляху dl до цього шляху. У повітрі при нормальному атмосферному тиску р = 760ммртст. (1,01-3 ? 105 Па) i = (2-8) • 106 пар іонів/м. Лінійна гальмівна здатність речовини S – відношення енергії dE, що втрачається зарядженої іонізуючої часткою при проходженні елементарного шляху dl в речовині, до довжини цього шляху/Значення лінійної гальмівної здатності повітря S лежать в інтервалі (70-270) МеВ/м (112 ? 10-13 -432 • 10-13Дж/м).

Середнім лінійним пробігом зарядженої іонізуючої частки R є середнє значення відстані між початком і кінцем зарядженої іонізуючої частки в даному речовині.

Посилання на основну публікацію