Закон радіоактивного розпаду – коротко

Нестабільне ядро ​​розпадається мимовільно (або, як ще кажуть, спонтанно). Відбувається це у випадковий момент часу, так що неможливо передбачити, коли саме розпадеться кожне конкретне ядро. Тим не менш, ядра кожного елемента мають певним середнім часом життя, характерним для даного елемента.

А саме, досвід показує, що розпад радіоактивного елемента відбувається зі строго визначеною, властивою саме цьому елементу швидкістю. Швидкість розпаду в різних елементів різна; вона є такою ж невід’ємною характеристикою радіоактивного елемента, як Зарядове або масове число. Незалежно від умов досвіду можна точно сказати, через який проміжок часу інтенсивність випромінювання даного елемента зменшиться, наприклад, у два рази.

Період напіврозпаду – це час, протягом якого розпадається половина наявних радіоактивних атомів. Період напіврозпаду якраз і є кількісною характеристикою швидкості радіоактивного розпаду.

Величина періоду напіврозпаду може бути дуже різною. Наприклад, період напіврозпаду урану 298U дорівнює 4,5 млрд. Років, радію 2 || Ra – 1600 років, полонію ^ Po – 138 днів, а у інертного газу радону 282Rn він складає всього 3,8 доби.

Виведемо тепер закон радіоактивного розпаду, а саме – знайдемо, як залежить від часу кількість N атомів, що не зазнали поки радіоактивний розпад. Початкове число радіоактивних атомів одно No, період напіврозпаду дорівнює T.

Посилання на основну публікацію