1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Закон Ома для ділянки кола: визначення

Закон Ома для ділянки кола: визначення

Коли електричне коло створене, вільні заряди (електрони) отримують можливість рухатися. Цей рух називається електричним струмом, або інакше, потоком електрики. Такий рух подібно до руху рідини всередині порожнистої труби, але не в усьому зберігається таке подобу, є і суттєві відмінності.

Сила руху вільних зарядів визначається напругою, яке є специфічним показником потенційної енергії. Напруга завжди характеризується двома точками в електричному ланцюзі, і тому правильніше говорити не про напрузі, а про падіння напруги між двома точками ланцюга. Зазвичай слово падіння опускають, маючи на увазі під позначенням «напруга» – падіння напруги на певній ділянці електричного кола. Це означає, що вживаючи термін «напруга» завжди маються на увазі дві точки ділянки кола, початкова і кінцева. Для однієї точки поняття падіння напруги не має сенсу, завжди дві точки і конкретну ділянку ланцюга.

Вільні заряди, а в провідниках першого роду (метали і сплави) ними є електрони, мають властивість рухатися через провідник з деяким ступенем тертя, чинячи опір до свого руху під дію джерела струму (ЕРС). Це протистояння так і називається – опір.

Величина струму в ланцюзі залежить від величини напруги, яке розганяє вільні електрони, і від величини опору ділянки кола. Точно так само як і падіння напруги (напруга), опір є величиною характеризує ділянку ланцюга, тобто опір – це завжди між двома точками ланцюга.

Струм існує в електричному ланцюзі, а падіння напруги і опір – це завжди ділянку ланцюга, завжди між двома точками.

Для того, щоб працювати з цими параметрами електричного кола, треба мати можливість описати їх кількісно, ​​точно так само як описується маса, обсяг, довжина і інші фізичні величини.

Формулювання Закону Ома для ділянки кола має такий зміст:

Сила струму, що протікає в ділянці ланцюга, прямо пропорційна падінню напруги на цій ділянці, і обернено пропорційна опору цієї ділянки.

Важливо пам’ятати, що сила струму завжди в ділянці кола (гілки), а падіння напруги і опір – це завжди на ділянці ланцюга.

Не може бути сили струму на ділянці ланцюга, або падіння напруги і опору в ділянці ланцюга, тому як це нелогічно, абсурдно. Неправильне вживання в мові і листі прийменників «в» і «на» говорить про відсутність розуміння суті основних електричних величин: напруги, струму і опору говорить або пише.

Без правильного розуміння суті фізичних явищ і величин, які характеризують електричний ланцюг, неможливо професійно виконувати електротехнічні роботи, і тим більше виконувати інженерні розрахунки.

Пряма пропорційність говорить про те, що при збільшенні напруги V в n раз, сила струму I збільшиться також в n раз, то ж саме стосується зменшення величини напруги.

Зворотній пропорційність говорить сама за себе. Якщо опір R збільшиться в n раз, тоді сила струму I зменшиться в n раз. Якщо ж опір зменшиться в n раз, тоді сила струму I збільшиться в n раз.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Діодна оптопара