Закон Кулона в діелектрику

Відмінність електростатичного взаємодії від гравітаційного полягає не тільки в наявності сил відштовхування. Сила взаємодії зарядів залежить від середовища, в якому заряди перебувають (а сила всесвітнього тяжіння від властивостей середовища не залежить).

Діелектриками, або ізоляторами називаються речовини, які не проводять електричний струм.

Виявляється, що діелектрик зменшує силу взаємодії зарядів (у порівнянні з вакуумом). Більше того, на якій би відстані один від одного заряди не знаходилися, сила їх взаємодії в даному однорідному діелектрику завжди буде в одне і те ж число разів менше, ніж на такій же відстані у вакуумі. Це число позначається є і називається діелектричною проникністю діелектрика. Діелектрична проникність залежить тільки від речовини діелектрика, але не від його форми або розмірів. Вона є безрозмірною величиною і може бути знайдена з таблиць.

Посилання на основну публікацію