Закон Гука: визначення

Закон Гука є основним законом теорії пружності, який говорить:

Сила пружності, яка виникає при пружній деформації тіла (розтягуванні або стисненні пружини) пропорційна подовженню тіла (пружини) і спрямована в бік, протилежний напрямку переміщень частинок тіла при деформації.

Якщо позначити подовження тіла через x, а силу пружності через Fпр, то закон Гука можна представити у вигляді формули:

Fпр=- kx,

де

  • k – коефіцієнт пропорційності, званий жорсткістю тіла.

Знак мінус вказує на те, що сили пружності і подовження x протилежні. Одиницею жорсткості в СІ є ньютон на метр (1 Н/м). Сила пружності Fпр (в законі Гука), як і будь-яка інша сила, вимірюється в Ньютонах, позначається як Н.

Кожне тіло має свою жорсткість і чим вона більше, тим менше тіло змінює свою довжину під дією цієї сили.

Необхідно пам’ятати, що закон Гука можна застосовувати тільки для пружної деформації. Закон Гука виконується тільки при малих деформаціях. При великих деформаціях зміна довжини перестає бути прямо пропорційною доданої силі, а надто великі деформації руйнують тіло.

Посилання на основну публікацію