Закон Дальтона для тиску суміші розріджених газів

Дуже рідко в реальному світі можна зустріти газ, що складається тільки з одного компонента. Найбільш популярні суміші газів. Так як ми знаємо, що гази мають властивість займати весь представлений обсяг, то для кожного з газів в суміші обсяг буде той же, але концентрація буде змінюватися в залежності від кількості структурних одиниць.

Закон Дальтона

Якщо підставити загальну концентрацію в рівняння для визначення тиску, то отримаємо:

Закон Дальтона

З цього можна зробити висновок, що загальний тиск всіх газів дорівнює сумі тисків кожного з них. Кожне тиск окремо називається парціальним.

Закон Дальтона:

Закон Дальтона

Посилання на основну публікацію