Закон Бойля-Маріотта

Закон Бойля-Маріотта – один з основних газових законів, він описує ізотермічні процеси в газі.

Процес зміни стану термодинамічної системи при постійній температурі називається ізотермічним. Закон Бойля-Маріотта говорить:

Для даної маси газу добуток тиску газу на його об’єм постійно, якщо температура газу не змінюється.

pV = const при Т = const.

Цей закон був експериментально відкритий англійським вченим Р. Бойл в 1662 р в 1676 році його сформулював також французький вчений Е. Маріотт.

Закон суворо виконується тільки для ідеальних газів. Для реальних газів він виконується досить добре при невеликих тисках і високих температурах. Так, при тиску 100 атм і температурі 0 ° С відхилення виміряного значення pV від розрахункового становить 7%. Закон Бойля-Маріотта, як і інші газові закони, є наслідком рівняння стану ідеального газу.

Графіки залежності p (V) при Т = const (р = const / V) називаються изотермами і є равносторонние гіперболи (площі S1 = S2). Чим вище температура, тим вище лежить відповідна їй изотерма

Посилання на основну публікацію