Закон Архімеда – коротко

Закон Архімеда говорить: на повністю або частково занурене в рідину тіло діє спрямована вгору виштовхуюча сила, рівна по модулю вазі рідини в об’ємі зануреної частини тіла. Ця сила – рівнодіюча сил тиску, діючих на всі ділянки зануреною у воду поверхні тіла. Дану силу називають силою Архімеда і позначають FA. Виштовхуюча сила врівноважує силу тяжіння.

Сила тиску рідини завжди спрямована перпендикулярно поверхні. Тиск рідини збільшується з глибиною, тому на нижню поверхню тіла рідина тисне з більшою силою, ніж на верхню. На глибині h тиск рідини р = рgh, де р – щільність рідини.

Посилання на основну публікацію