Явище електризації

З курсу фізики основної школи вам відомо, що заряджені або наелектризовані тіла в результаті тертя (скляної палички об папір або шовк, ебонітовою – про хутро і т. Д.) Набувають властивість притягувати легкі предмети. Явище, при якому на тілах з’являються електричні заряди, називають електризацією. Слід зазначити, що електризація тіл відбувається не тільки при терті. Наприклад, якщо покласти на лист плексигласу аркуш паперу або газети і ретельно його розгладити, то папір і плексиглас прилипнуть один до одного, що виявляється при спробі їх розділити (рис. 135).

Проведемо досвід з електризації тіл шляхом тертя одного з них про інше – досвід зі скляною паличкою і шматочком шовку.

Нагадаємо, що при терті скляної палички об шовк вона заряджається позитивно. До початку досвіду і паличка, і шматочок шовку були нейтральні, в чому легко переконатися за допомогою електрометрії. У результаті ж тертя зарядженими стають обидва тіла – не тільки скляна паличка, але і шматочок шовку. Це підтверджує відхилення стрілки електрометра (рис. 136), до якого доторкнулися шматочком шовку. Відхилення стрілки електрометра спостерігатиметься і в тому випадку, якщо до нього доторкнутися скляною паличкою.

Таким чином, в результаті електризації, в якій обов’язково беруть участь два тіла, відбувається перерозподіл зарядів. При цьому електризуються обидва тіла, набуваючи заряди протилежних знаків.

Знаючи будову атома, можна пояснити, що відбувається при електризації. Електричні сили утримують електрони всередині атома, але для різних речовин ці сили різні. При контакті тіл частина електронів того речовини, у яких зв’язок електронів з ядром атома слабка, переходить на інше. У результаті на одному тілі утворюється недолік електронів, і воно придбає позитивний заряд, а на іншому – надлишок. Це тіло стане негативно зарядженим. У електрично нейтральних тілах заряд всіх електронів дорівнює позитивному заряду ядер атомів.

Посилання на основну публікацію